အပိုင္း (၃၂) ဆန္ကုန္ေျမေလးမ်ား၏သတင္း

1K 285 18
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၂)
ဆန္ကုန္ေျမေလးမ်ား၏သတင္း

💊💊💊
သူတို႔က ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ပထမဦးဆုံးပုလင္းကို စတင္ ေလလံပစ္လိုက္သည္။

ၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေအာ္ဟစ္ေစ်းေပးၾကၿပီး ဝင္သက္ထြက္သက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေလလံေစ်းက ေ႐ႊစငါးေသာင္းအထိ ျမင့္တက္သြားသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ ခန္းမထဲတြင္ သန္မာႀကံ့ခိုင္ေသာ ေယာက်ာ္းႀကီးတစ္ေယာက္၏ အသံက ပဲ့တင္ထပ္သြားသည္။

"အားလုံးပဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္မာအိမ္ေတာ္ကို မ်က္ႏွာသာေပးေပးပါ"

ထိုလူ၏ အသံထြက္လာသည္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ဘယ္သူမွ ေလလံဆက္မဆြဲၾကေတာ့ေပ။

အဲ့ဒီေနာက္ ဒုတိယေဆးပုလင္းကို ေလလံတင္ျပန္သည္။

ေစ်းေျပာေသာအသံမ်ားက ေစာေစာကအတိုင္း ခန္းမႀကီးထဲတြင္ ထြက္ေပၚလာကာ ေ႐ႊစ ငါးေသာင္းအထိ ေစ်းတက္သြားျပန္သည္။

ထိုအခါ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ခ်ိဳသာၿပီး က်က္သေရရွိလွေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အသံထြက္လာသည္။

"အားလုံးပဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြၽန္မတို႔ သြမ္းမူအိမ္ေတာ္ကို မ်က္ႏွာသာေပးပါဦး"

ထိုအခါတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ဘယ္သူမွ ထပ္မံေစ်းမေခၚေတာ့ေပ။

ဤက​ဲ့သို ့အေျခအေနမ်ိဳးက ေနာက္ထပ္အႀကိမ္အနည္းငယ္ ထပ္မံျဖစ္ပ်က္သြားသည္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဟဲလ်န္အိမ္ေတာ္၊ ေနာက္ ဟြမ္းဖူအိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ငါးပုလင္းေျမာက္ကို ကုန္းရိအိမ္ေတာ္က ဝယ္ယူသြားသည့္အခါမွ အေျခအေနမ်ားက ေခတၱ ၿငိမ္သက္သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျခာက္ပုလင္းေျမာက္ေဆးပုလင္းကို ေလလံတင္သည့္အခါ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားက ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။

ကုက်ိဳးသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆုံးေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္သြားသည္။ အဆင့္ျမင့္ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးပုလင္းမ်ားအားလုံးကို မ်ိဳးႏြယ္စုအိမ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက အသီးသီး ဝယ္ယူသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အားလုံး၏ ဝယ္ေစ်းက ေ႐ႊစ ငါးေသာင္းျဖစ္ၿပီး မူလေစ်းထက္ (၂၅)ဆ ျမင့္သည္။ ဒါတင္မကေသး ထိုအိမ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ပါးစပ္ဟလိုက္သည္ႏွင့္ ဘယ္သူကမွ သူတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ေလလံဝင္မဆြဲၾကေတာ့ေခ်။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now