အပိုင္း (၁၂) ​ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ေဆး

1.2K 295 24
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၁၂)
ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ေဆး

💊💊💊
ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ကာ ေဆးလုံးမ်ားေဖာ္စပ္ရန္ အခန္းထဲ ျပန္ဝင္သြားသည့္ ကုက်ိဳးကို ၾကည့္ရင္း သူ႕ကို ထပ္မံေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေခ်။

ထို႔ေနာက္ သူေတြ႕ရွိလာသည္က ထိုဆယ္ေက်ာ္သက္ ေဆးဆရာေလးသည္ ပထမအႀကိမ္ ေဆးဝါးသန့္စင္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သေလာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားတြင္ သူ၏ ေဆးလုံးေဖာ္စပ္မႈႏႈန္းက သိသိသာသာ ပိုမိုလ်င္ျမန္လာသည္။

သူ၏ေဆးႀကိဳအိုးတိုင္းမွ ေဆးလုံးမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ပထမအႀကိမ္ ေဆးလုံး(၁၆)လုံး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းနည္းမွ ကြာျခားမႈမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ေဆးဝါးသန့္စင္ရန္ ၾကာခ်ိန္ကလည္း တစ္ေခါက္ထက္တစ္ေခါက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာသည္။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏စိတ္တြင္ ဒီလူငယ္ေလးသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး အံ့ဩမဆုံးနိုင္ျဖစ္​ရသည္။ ထိုေကာင္ေလး၏ တိုးတက္မႈက သာမာန္မ်က္စိႏွင့္ပင္ ျမင္နိုင္သည္။... ဒီေကာင္ေလးအေပၚထားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈက အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ဘူးပဲ။

ကုက်ိဳးက တတိယေျမာက္ေဆးႀကိဳအိုးကို ေအာင္ျမင္စြာ သန့္စင္ၿပီးသည့္အခါ နဖူးတြင္ ေခြၽးမ်ားစို႐ႊဲလာသည္။ သူက ေဆးဝါးေဖာ္စပ္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ၾကာသည္ကို သတိျပဳမိၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ေနာက္ထပ္ ေဆးဝါးမ်ား ထပ္မံသန့္စင္နိုင္သည္ဟု ခံစားမိလာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ ထပ္မံ မသန့္စင္နိုင္ခင္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သူ႕ကို တားျမစ္လိုက္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက သူအေနာက္တြင္ ေရာက္ေနမွန္း မသိသည့္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က သူ၏ ဘယ္ဘက္ပုခုံးကို လက္ျဖင့္ အသာဖိလိုက္ကာ ညင္သာစြာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ ေျပာလိုက္သည္။

"အားက်ိဳး၊ မင္းအရမ္း ပင္ပန္းေနၿပီ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မထိခိုက္ေအာင္ ခဏေလာက္ သြားနားသင့္တယ္"

ကုက်ိဳးက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လိုက္ကာ:

"ထ်န္းဟန္သခင္ေလး, ကြၽန္ေတာ္ လုပ္နိုင္ပါေသးတယ္...."

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now