အပိုင္း (၁၇) အားက်ိဳး၊ ေသခ်ာၾကည့္ထား

1.1K 281 3
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၁၇)
အားက်ိဳး၊ ေသခ်ာၾကည့္ထား

💊💊💊
တိုက္ပြဲစင္ျမင့္ထက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦးက သူတစ္ျပန္ကိုယ္တစ္ျပန္ ခုန္ပ်ံသတ္ပုတ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ထဲမွ တစ္ဦးက 'စစ္မာ'အိမ္ေတာ္၏ အိမ္ေတာ္ခြဲတစ္ခုမွ လာေသာ အသက္ (၂၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ သိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးက 'ဟဲလ်န္' အိမ္ေတာ္၏လက္ေအာက္ခံ  'လ်ိဳ' အိမ္ေတာ္မွလာေသာ (၂၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ သိုင္းပညာရွင္ျဖစ္သည္။

ထိုသိုင္းပညာရွင္ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ခ်ီႏွင့္ေသြးစြမ္းအားတို႔မွာ အားေကာင္း သန္မာၾကသည္။ ထိုႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးက နက္နဲလွသည့္ေရကန္သဖြယ္ တိတ္ဆိတ္တည္ၿငိမ္​ေနၿပီး ေနာက္တစ္ဦးက လွ်ပ္စီးသဖြယ္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ကာ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ လက္သီးခ်က္မ်ားက မိုးခ်ိမ္းသံမ်ားအလား ျမန္ဆန္စြာ က်ေရာက္ေနသည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈေျခလွမ္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေရွာင္တိမ္းရင္း ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ သူတို႔၏ ပုံရိပ္မ်ားက ဟိုဟိုဒီဒီ အလ်င္အျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည္။ တိုက္ခိုက္​ေနသူႏွစ္ဦး၏ အတြင္းအားမ်ား ထိခတ္မိသည့္ ေပါက္ကြဲသံမ်ားကလည္း ​ေလထုထဲတြင္ တစ္ႀကိမ္ၿပီးတစ္ႀကိမ္ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာသည္။

႐ုတ္တရတ္ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္က မိုးထစ္ခ်ဳံးသံကဲ့သို႔ က်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ အေရွ႕သို႔ ခပ္ျပင္းျပင္း ထိုးစစ္ဆင္လိုက္သည္။ သူ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ တစ္ေခါက္ထက္ တစ္ေခါက္ ပိုမို အင္အားျပင္းထန္လာသည္။ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္မွာ အေနာက္သို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုတ္သြားရကာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဖိႏွိမ္ခံရၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ကြင္း၏ အစြန္နားအထိ တြန္းပို႔ခံလိုက္ရသည္။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္သြားလွ်င္ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္က ေသခ်ာေပါက္ စည္းဝိုင္းအျပင္ထြက္သြားၿပီး အရႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုပထမသိုင္းပညာရွင္၏ မ်က္ႏွာတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ေက်နပ္အားရသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္၌ ဖိႏွိမ္ခံထားရသည့္ သိုင္းပညာရွင္က သူ၏ ခါးကို ႐ုတ္တရတ္ လွိုင္းတံပိုးသဖြယ္ ေဝွ႕ယမ္းထုတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႕ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေႁမြတစ္ေကာက္အလား တြန့္လိမ္သြားသည္။ သူက ေႁမြဝိညာဥ္တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ အလြန္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာျဖင့္ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ကို အလြန္ရွည္လ်ားေသာ ၾကာပြတ္တစ္ခုသဖြယ္ အလ်ားလိုက္ ျပင္းထန္စြာ ေဝွ႕ယမ္း ရိုက္ခတ္လိုက္သည္!

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now