အပိုင္း (၂၇) ​ေဆးလုံးမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း

1.1K 270 13
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၇)
ေဆးလုံးမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း

💊💊💊
ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆုံးသြားျပန္သည္။

ကုက်ိဳးသည္ ကုတင္ေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ ဝင္ေလထြက္ေလကို ျဖည္းညင္းစြာရႈရွိုက္ေနသည္။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမွ မ်က္စိျဖင့္မျမင္နိုင္ေသာ ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားက သူ၏ က်င့္ႀကံေရးနည္းလမ္းမွ လက္ဟန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ပါကာ သူ႕ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔က သူ၏ခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာမ်ားတေလွ်ာက္ ေရလွိုင္းမ်ားသဖြယ္ စီးဆင္းသြားၾကသည္။ ထိုခ်ီစြမ္းအင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေျမမိစာၦအခရာအမွတ္တစ္ခုထံသို႔ သြားေရာက္စုေဝးၾကၿပီး ထိုအမွတ္ေနရာရွိ ညီညာလုံးဝန္းသည့္ ပုလဲလုံးထဲသို႔ အဆက္မျပတ္ တိုးဝင္သြားၾကသည္။

ထိုပုလဲလုံး၏ အျပင္အခြံသည္ တျဖည္းျဖည္း မ​ာေက်ာခိုင္မာလာၿပီး ပုံမွန္အရိုး၏ အေရာင္အေသြးႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပိုမို အေရာင္ရင့္သည့္ သံသတၳဳက​ဲ့သို႔ေသာမီးခိုးေရာင္ရွိသည္။

အခ်ိန္တစ္ခုၾကာသည့္အခါ ထိုပုလဲလုံးသည္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္လည္ပတ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးေအာင့္သည့္ နာက်င္မႈတစ္ခုကို ႐ုတ္တရတ္ ခံစားရၿပီး ပုလဲလုံး၏ လည္ပတ္မႈကလည္း ခ်က္ခ်င္းရပ္တန့္သြားသည္။ စကၠန့္ပိုင္းအတြင္း ထိုပုလဲလုံးသည္ ပင္လယ္နတ္ဘုရား၏ ပုလဲလုံးတစ္ခုသဖြယ္ ထိုခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာတည္ရာအမွတ္တြင္ ပုံေသ ေနရာက်သြားေတာ့သည္။

သူသည္ ပထမဆုံးအရိုးပုလဲလုံးကို အျပည့္အဝေငြရည္ဖြဲ႕နိုင္ခဲ့ေလၿပီ!

ကုက်ိဳးက မ်က္လုံးမ်ားကို ဖြင့္လိုက္ကာ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ကို ရႉထုတ္လိုက္၏။

အရိုးပုလဲလုံး ပုံသ႑ာန္ျဖစ္တည္ၿပီးသည့္ေနာက္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားက ပုံမွန္စည္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနသည္ကို သူခံစားမိသည္။ ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားသည္ ထိုအရိုးပုလဲ၏ စုပ္ယူမႈတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုလိုခ်င္ခ်င္ဝင္ေရာက္သြားၾကၿပီး အထဲတြင္ စုစည္းသြားၾကသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now