အပိုင္း (၄၅) ႀကီးမားလွသည့္ တိုးတက္မႈ

1.1K 244 14
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၅)
ႀကီးမားလွသည့္ တိုးတက္မႈ

💊💊💊

ကုက်ိဳး၏ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားက သိပ္မၾကာခင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။

ေျပာရလွ်င္ ေထာက္ပံ့သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္အတြင္း မိမိ၏အစြမ္းအစမ်ားကို ႂကြားလုံးထုတ္ကာ အလြန္ေလလုံးထြားခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း၊ အင္ပါယာတစ္ဝွမ္းျဖန့္က်က္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္၏အသိုင္းအဝိုင္း ၾကားခံနယ္မ်ား၏ ကာကြယ္မႈေအာက္၌ အခက္အခဲနည္းနည္းမွမရွိဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ ပိုင္နက္အတြင္းမွ လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ထြက္ခြာနိုင္ခဲ့သည္။ -- ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီလိုအဆင့္အတန္းရွိတဲ့ သခင္ေလးတစ္ေယာက္က အေစာင့္အေရွာက္နည္းနည္းေလးနဲ႕ သြားလာေနမယ္ဆို အရမ္းကို ရိုးသားလြန္းရာ က်ေနတယ္မဟုတ္လား?

ထို႔အျပင္ အျပင္ေလာကတြင္ ပ်ံႏွံလ်က္ရွိေသာ 'ေထာက္ပံ့သူသည္ အားနည္းခ်ိနဲ႕သည္' ဆိုသည့္ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္ သူ႕အနားရွိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူအနည္းငယ္မွအပ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္မွ မိသားစုဝင္မ်ားပင္လွ်င္ ေထာက္ပံ့သူသည္ သိုင္းပညာက်င့္ႀကံလာနိုင္​သည့္အျပင္ ခြန္အားစြမ္းပကားလည္း အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္လူမ်ားက သူတို႔အေၾကာင္း စုံစမ္းမည္ဆိုပါက ေသခ်ာေပါက္ အတားအဆီးမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အျပင္လူမ်ားအဖို႔ ထိုထင္ရာစိုင္း၊ အ႐ူးထေနသည့္ ဖူးဖူးမႈတ္ခံ သခင္ေလးႏွင့္ သူ႕ေထာက္ပံ့သူကို ဆက္စပ္မိသြားဖို႔ရာ အလြန္ခက္လွသည္။

ထိုအေၾကာင္း စဥ္းစားမိေတာ့ ကုက်ိဳး၏ မ်က္လုံးေလးမ်ားက အေရာင္တလက္လက္ေတာက္ကာ တစ္ဖက္လူထံသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ၿပဳံးကာ ကုက်ိဳး၏ေခါင္းကို ဖြဖြေလးပုတ္ရင္း ေျပာလိုက္၏။

"ကိုယ္တို႔ ထြက္လာတာ အေတာ္ၾကာၿပီဆိုေတာ့ အိမ္တန္းျပန္ၾကတာေပါ့"

ကုက်ိဳးက ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေျပာလိုက္၏။

"ေကာင္းပါၿပီ!"

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now