အပိုင္း (၂၅) ဖြင့္ဟဝန္ခံျခင္းႏွင့္ မွန္းဆေတြးေတာျခင္း

1.1K 299 13
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၅)
ဖြင့္ဟဝန္ခံျခင္းႏွင့္ မွန္းဆေတြးေတာျခင္း

💊💊💊
အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံတာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အတိအက် ဘယ္လိုဝန္ခံရမွာလဲ? ကုက်ိဳးသည္ အခ်ိန္ရတုန္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ခါထပ္ၿပီး အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္လိုက္ျပန္သည္။

System ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ကိစၥမ်ားကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပရမည္။ မဟုတ္လွ်င္ ေနာက္ပိုင္း ေထာက္ပံ့သူ အစီအစဥ္မ်ားဆြဲသည့္အခါ အဆင္မေျပျဖစ္နိုင္သည့္အျပင္ သူ႕ အနာဂတ္တြင္လည္း အတားအဆီးမ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္။ သူတို႔အတြက္ မည့္သည့္အတားအဆီးမ်ိဳးမွ ရွိလာ၍မျဖစ္ေခ်။ ေနာက္ၿပီး သူ ဒီကို ဝိညာဥ္ကူးေျပာင္းလာတယ္ဆိုသည့္ ကိစၥကေတာ​့ ထည့္ေျပာဖို႔ မလို​အပ္ေပ။

သူသည္ ခ်ီထ်န္း႐ုံ၏ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျဖဴစင္ရိုးသားသည့္ ဇာတ္႐ုပ္ႏွင့္ အလြန္ေနသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီ System ဆိုတာကလည္း ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာ သူ မသိသည့္အတြက္ ဟိုးအစကအေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္မေျပာျပတာက ပိုေကာင္းေပလိမ့္မည္။

ကုက်ိဳးသည္ စဥ္းစားၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ေရခ်ိဳးကန္၏ ေဘာင္အနားသို႔ မွီခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္မ်ား စတင္ေျပာေတာ့သည္။

"ထ်န္းဟန္သခင္ေလး၊ ကြၽန္ေတာ္ အရင္က မေတာ္တဆႀကဳံခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း သခင္ေလးကို ေျပာျပဖို႔ေမ့ေနတာ....."

ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ မ်က္ခုံးမ်ားက အနည္းလႈပ္ရွားသြားေသာ္လည္း မ်က္လုံးမ်ားကိုေတာ့ ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ကုက်ိဳးသည္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က သူေျပာေနသည္မ်ားကို ၾကားနိုင္မွန္းသိသျဖင့္ ေျပာလတ္စ စကားကို ဆက္လက္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

"အရင္က ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဘယ္လိုကိစၥေတြႀကဳံခဲ့ရလည္းဆိုတာ ထ်န္းဟန္သခင္ေလးလည္း သိပါတယ္...."

သူက ခ်ီထ်န္း႐ုံ၏ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရလိုက္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now