အပိုင္း (၃၅) ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း

1.1K 277 23
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၅)
ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း

💊💊💊
အင္ပါယာၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန့္ၿပီး စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လွေသာ လမ္းမေပၚတြင္ ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားက လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာယူထားၿပီး လူအမ်ားက စည္ကားတက္ႂကြစြာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလ်က္ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလို႔ေနသည္။ ထိုလမ္းမေပၚ၌ မာန္တဝင့္ဝင့္ ဟန္တခ်ီခ်ီႏွင့္ သိုင္းပညာရွင္မ်ားကလည္း ယုံၾကည့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ အစုန္အဆန္ သြားလာေနၾကသည္။

အင္ပါယာ၏ အရပ္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ သိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားသူငါ၏ အထူးတလည္ အေလးထားဆက္ဆံျခင္းကို ခံရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအင္ပါယာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မူ သာမာန္ျပည္သူမ်ားသည္ သိုင္းပညာရွင္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္​ေလရာ သူတို႔က တျခားေနရာမ်ားကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္႐ြံျခင္းမ်ိဳးလုံးဝမရွိၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းမႀကီးေပၚ၌ ေလထုသည္ အလြန္သင့္ျမတ္ သာယာလ်က္ရွိေပသည္။

ထိုစဥ္ ႐ုတ္တရတ္ ေျပးလာသည့္ ​ေျခသံမ်ား ၾကားလိုက္ရသည္။ လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေနသူတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ စုစည္းသိမ္းဆည္းလိုက္ၾကၿပီး လမ္း၏ ေဘးအစြန္းသို႔ ကပ္​လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ထင္သည့္အတိုင္း ပုံရိပ္တစ္ခုက အလ်င္အျမန္ေျပးထြက္လာကာ သူ႕အေနာက္မွ သိုင္းသမားတစ္ေယာက္က အေျပးလိုက္ဖမ္း​​ေနသည္။

ေဘးမွလူအုပ္ႀကီးသည္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုစိတ္လႈပ္ရွားစရာ ဆူဆူညံညံ အသံလာရာဆီသို႔ ေခါင္းလွည့္ၾကည့္ၾကသည္။ ထိုအခါ သူတို႔ ျမင္ရသည္ကား အေရွ႕တြင္ေျပးေနေသာလူသည္ အရပ္ပုပု၊ အ႐ုပ္ဆိုးဆိုးႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ပုံရၿပီး တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ုံျဖင့္ လူေကာင္း မဟုတ္မွန္း အတပ္ေျပာနိုင္ေလသည္။ -- ထိုလူႏွင့္ ဆန့္က်င္စြာပင္ အေနာက္မွ ေျပးလိုက္လာသူက သူရဲေကာင္းတို႔၏ အရွိန္အဝါႏွင့္ ျပည့္စုံေတာက္ပၿပီး ေဘးမွ လူအုပ္ႀကီးကို ေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခ်က္ေကာင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now