အပိုင္း (၃၉) ႀကီးနိုင္ငယ္ညွင္းသဘာဝေလာက

1.1K 258 29
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃၉)
ႀကီးနိုင္ငယ္ညွင္းသဘာဝေလာက

💊💊💊
ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ စကၠန့္ပိုင္းအတြင္း အမိန့္ေပးလိုက္၏။

"ဝမ္ဟယ္၊ မင္းက ဒီမွာေနၿပီး ကုက်ိဳးကို ကာကြယ္ထား။ ငါက လင္းယုန္အမငွက္ကို ျမႇားေခၚသြားမယ္။ လုံအာ့၊ မင္းက အဲ့ဒီလူေတြကို ကူၿပီး လင္းယုန္အထီးကို ေခါင္းျဖတ္လိုက္"

႐ႊီဝမ္ဟယ္ႏွင့္ လုံအာ့တို႔က ျပန္လည္တုန့္ျပန္လိုက္၏။

"ဟုတ္ကဲ့၊ သခင္ေလး!"

ကုက်ိဳးကလည္း မဆိုင္းမတြ ေျပာလိုက္သည္။

"ထ်န္းဟန္သခင္ေလး၊ သတိထားေနာ္!"

ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ ကုက်ိဳးကို ၿပဳံးျပၿပီးေနာက္ လုံအာ့ႏွင့္အတူ လွ်ပ္တျပတ္အတြင္း ေရွ႕သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ခုန္ထြက္သြားသည္။

သူက ေကာင္းကင္သိမ္းငွက္ေျခလွမ္း သိုင္းကြက္ႏွင့္အတူ ခႏၶာကိုယ္ကို ေကာင္းကင္ယံသို႔ ဒုံးက်ည္တစ္ခုႏွယ္ တင့္တယ္ခန့္ညားစြာ ပ်ံတက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ သူက လင္းယုန္အမငွက္ကို လက္ထဲရွိလွံျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ထိုးစိုက္လိုက္၏! လုံအာ့သည္ လင္းေလးတစ္ခုကို ကိုင္လ်က္ လင္းယုန္အထီးငွက္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွာ ၄င္း၏ ေသကြင္းေသကြက္ေနရာ(၃)ခုသို႔ ျမႇားသုံးစင္းဆက္တိုက္ ခ်ိန္႐ြယ္ပစ္ခတ္လိုက္သည္။ လင္းယုန္အထီးငွက္သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလေပၚတြင္ ျမင့္မားစြာ မပ်ံသန္းနိုင္ေတာ့ဘဲ အျခားေသာ သိုင္းသမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရ​​​ေလသည္။

(T/N - လုံအာ့ကိုင္တဲ့ ေလး​ျမႇားက ေလးအရွည္ - လင္းေလးပါ။ ပုံမွန္ေလးနဲ႕ လင္းေလးနဲ႕ကြာတာက ပုံမွန္ေလးက အနည္းဆုံး အရွည္ (၃)ေပက အမ်ားဆုံး (၅)ေပ (၅)လက္မခန့္အထိရွည္လ်ားၿပီး လင္းေလးကေတာ့ အသုံးျပဳသူရဲ႕ အရပ္ရွည္ရင္ ရွည္သေလာက္ အလ်ားရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တိုက္ခိုက္ရာမွာ ပုံမွန္ေလးက လင္းေလးထက္ ပိုျမန္ျမန္ပစ္ခတ္နိုင္ၿပီး အကြာအေဝးအရ တာတိုျဖစ္ပါတယ္။ လင္းေလးကေတာ့ ပစ္ခတ္ရာမွာ ပိုေႏွးေကြးေပမယ့္ တာေဝးအထိ လွမ္းၿပီးပစ္ခတ္နိုင္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေလးကေတာ့ ပုံမွန္ေလးနဲ႕ လင္းေလး ယွဥ္ျပထားတာပါ။)

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now