အပိုင္း (၄၀) ဇီဝမရဏႀကိဳးဝိုင္း

1.2K 252 16
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၀)
ဇီဝမရဏႀကိဳးဝိုင္း

💊💊💊

မီးပုံထက္ဝယ္ ေဆးႀကိဳအိုး(၃)အိုး ရွိေနသည္။ အိုးမ်ားထဲတြင္ လတ္ဆတ္ကာ အရည္႐ႊမ္းသည့္ အသားဟင္းမ်ားက တပြက္ပြက္ ဆူပြက္ေနၾကသည္။ ျပင္းထန္ၿပီး အရသာရွိသည့္ ေမႊးရနံ႕မ်ားက ႏွာဖ်ားဝသို႔ လာေရာက္ရိုက္ခတ္ကာ အမ်ားသူငါကို သြားရည္ယိုေစနိုင္သည္။

ကုက်ိဳးသည္ သူ၏အာ႐ုံမ်ားကို ဝံပုေလြသား၊ ဒရယ္သားႏွင့္ က်ားသစ္သားတို႔ပါဝင္သည့္ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ ဟင္းပြဲမ်ားအေပၚ စူးစိုက္ထားသည္။

ထိုဟင္း(၃)မ်ိဳးသည္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားစြာႏွင့္ အက်အန ေပါင္းစပ္ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ ေဆးဖက္ဝင္ ဓာတ္စာဟင္းပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးစုံေသာ ေမႊးရနံ႕မ်ားသည္ တစ္ခုကိုတစ္ခု အျပန္အလွန္ အေထာက္အပံ့ေပး​ရင္း ပိုမိုေမႊးႀကိဳင္​ၿပီး အရသာရွိသည့္ အနံ႕အရသာျပည့္စုံသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖစ္လာသည္။

(၁၅)မိနစ္ခန့္ၾကာေသာ္ ေဆးႀကိဳအိုး(၃)အိုးမွ ဟင္းရည္မ်ား အေရာင္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ကုက်ိဳးက နည္းနည္းမွ သတိမလြတ္ေစဘဲ သူ၏လက္ေမာင္းမ်ားကို အလ်င္ျမန္ဆုံး ေ႐ြ႕လ်ားလိုက္သည္။ သူက ေယာက္ခ်ိဳဇြန္းႀကီးျဖင့္ ဟင္းမ်ားကို ေမႊလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္အိုးခ်င္းဆီမွ အေကာင္းဆုံးဓာတ္စာဟင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ ခပ္ယူလိုက္ၿပီး ပန္းကန္လုံးႀကီးတစ္ခုထဲသို႔ ေလာင္းထည့္လိုက္သည္။

စကၠန့္ပိုင္းအတြင္း အလြန္ထူးျခားသည့္ ေမႊးရနံ႕မ်ား ႐ုတ္တရတ္ ပ်ံ့ႏွံ႕လာသည္။ ထိုေမႊးရနံ႕သည္ လူတို႔၏ ရသာ႐ုံကို လႈံေဆာ္သကဲ့သို႔ ဝမ္းတြင္းမွ ဆာေလာင္သံမ်ားေၾကာင့္ ဗိုက္ျပည့္ေအာင္ လုယက္သုံးေဆာင္ခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေသခ်ာေပါက္ ဒီေနရာမွာေတာ့ လုစားမည့္လူမရွိ​ေပ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်က္ျပဳတ္သူ စားဖိုမႉးက ကုက်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ သူက အထင္ႀကီးေလာက္စရာ ခ်ဳပ္တည္းနိုင္စြမ္းျဖင့္ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ထိုဓာတ္စာဟင္းကို လုယူစားသုံးျခင္းမျပဳေပ။ အဲ့ဒီအစား သူက ႏွာေခါင္းတစ္ခ်က္ရႈံ႕ကာ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ဆီသို႔ အေျပးကေလးသြားၿပီး ပန္းကန္လုံးကို ကမ္းေပးလိုက္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now