အပိုင္း (၂၄) မစ္ရွင္အသစ္

1.1K 292 10
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၄)
မစ္ရွင္အသစ္

💊💊💊
ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားသူျဖစ္သည္။ ကုက်ိဳးကလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်လိဳက္သည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ တစ္ေျဖာင့္တည္းသမားျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အတိုခ်ဳံးေဆြးေႏြးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔က ခ်န္းယြင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အၾကာႀကီး ဆက္လက္ေနၾကမည္ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ေနာက္တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ကို အားျဖည့္ရန္ ေဆးဝါးဓာတ္စာမ်ား မွီဝဲသည့္အျပင္ က်န္အခ်ိန္မ်ားက အိမ္ေတာ္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ကုန္ဆုံးခဲ့သည္။ သူက ညီငယ္ ညီမငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ကာ မွာၾကားသင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ေတာ့ သူက သူ၏ မ်ားစြာေသာ မိသားစုဝင္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။

အိမ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္သည္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ ပင္ကိုစရိုက္ကို နားလည္သူျဖစ္သျဖင့္ သူ႕ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ဖို႔ မတိုက္တြန္းခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနသာေသာ မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ကုက်ိဳးသည္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ႏွင့္အတူ သူတို႔၏ အရင္အိမ္ေတာ္ဆီသို႔ ျပန္ခဲ့သည္။

....ဒီေနရာက လူသူကင္းမဲ့ကာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနေသာ္လည္း ကုက်ိဳးအတြက္ေတာ့ အလြန္သက္ေတာင့္သက္သာရွိလွသည္။

ကုက်ိဳးသည္ ေထာက္ပံ့သူကို ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ အနားယူဖို႔အစီအစဥ္မရွိဘ​ဲ ေထာက္ပံ့သူ၏ စာၾကည့္ခန္းထဲသို႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ဝင္သြားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူက မ်ားစြာေသာ ေဆးစာရင္းမ်ားကို တ႐ႊမ္း႐ႊမ္းျမည္ေအာင္ ခ်ေရးလိုက္သည္။ ေဆးစာရင္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ေဆးအမယ္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ -- ဒီတစ္ခါေဆးစာရင္းမွာေတာ့ ကုက်ိဳးအတြက္ ေဆးလုံးသန့္စင္ရန္ ေဆးအမယ္မ်ား မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ အားလုံးက ေထာက္ပ့ံသူ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအမယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now