Chapter 13 : Panda

86.3K 2.9K 813
                  

***

"N.G!"

Pang-ilang sigaw na iyon ni Grey. No Good ang eksena. Ipauulit nito. Na naman. Lahat ng crew sa set ay pinagpapawisan na. Mula nang nagsimula sila ay may tensyon na bitbit ang direktor. Si Shaun lang ang ganado at walang pakialam sa pagpapaulit-ulit dito.

Sa paningin ni Tonya ay malinaw ang bagyong nagpapadilim sa mukha ni Grey. Signal number 4 iyon–mabigat na pag-ulan at bugso ng hangin. Masasalanta ang sinumang babangga nang walang pag-iingat. Kunot na kunot ang noo nito. Bawat buka ng bibig ay para magbigay lang ng iilang salitang instruksyon na kailangang masunod nang agaran. Bibihira rin itong sumulyap sa kanya na sa tingin niya ay dahil sa wala siyang maiabot na kape. Balak niyang umalis sa lunch break at bumili ng kapalit na mug para sa lalaki. Pero hindi niya mapaniwalaang iinit ng gano'n na lang ang ulo nito dahil lang sa kawalan ng kape.

At ano ang problema sa eksena ni Shaun? Ang alam ni Tonya ay scene 32 lang iyon. Ang sabi sa script at nakaupo lang sa kama si Lauren habang kinakabahang naghihintay. Lalabas si Shaun mula sa banyo ng condo na bagong ligo at basa pa ang katawan. Hubad naman na si Shaun. Basang-basa na rin. Hindi rin naman mahirap para rito na magbukas ng pinto at mukhang guwapong lumabas doon dahil guwapo naman talaga ang lalaki. Nag-aalala tuloy si Tonya. Baka sipunin si Shaun sa lamig. Mangangayayat ang abs nito.

Kumalabit siya kay Boom.

"Ano'ng problema uli?" tanong niya sa kaibigan.

Pabulong ang sagot nito, "Hindi kontento si Direk sa entrance ni Shaun. Gusto niya raw mukhang basang-basa. Eh, basang-basa naman na nga ang abs. Charap." Maningning ang mata ni Boom at parang namasa ang tagiliran ng labi.

"Masarap?"

Umiling ito. Umiwas. "Hirap. Mahirap 'yong nilalamig si Shaun."

Mahina siyang tumawa. "Ang akala ko, sinasabi mong masarap 'yong abs ni Shaun, eh."

Umirap lang ang bakla sa kanya. At natigilan sila nang maramdaman ang matalim na tingin ni Grey. Agad lumapit si Boom dito.

"I want oil. Para sa lead," narinig niyang utos ng lalaki.

"Oil po, Direk? Sige po."

"Para sa'n ang oil?" tanong niya sa dumaang bakla.

"Para ma-highlight ang wetness ng muscles ni baby Shaun, magbutil-butil ang tubig, at mas lalo siyang sumarap!" malanding sagot ni Boom.

Natawa siya, lalo na nang mangilig ang bakla. Hindi niya gustong malaman kung ano ang nasa imahinasyon nito.

Nakipag-usap ito sa manager ni Shaun na si Tita Renee. Si Tita Renee ay isang matangkad na lalaking walang bigote at mahilig sa maroon. Naghalungkat ang mga ito sa malaking bag na dala ng may edad na babaeng personal assistant ni Shaun. Mayamaya pa ay lumapit ang manager at si Boom sa lead. May hawak na botelya ng langis ang mga ito.

"Rub him oil," malamig na utos ni Grey. Pagkatapos ay bumalik ang mata nito sa monitor na nasa harapan.

Papahiran na sana ni Tita Renee ng langis ang katawan ni Shaun nang marinig ni Tonya ang pangalan niya. Papalapit sa kanya si Tita Renee. Nakatingin naman sa kanya ang mga tao sa iba't ibang paraan. May parang nagagalit na tingin. May tinging hindi niya maintindihan. At may tingin ng pag-aakusa.

"Puwede bang ikaw ang magpahid ng langis sa alaga ko?" tanong ni Tito Renee na inilagay sa kamay niya ang botelya ng langis.

Itinuro ni Tonya ang sarili. "Ako ho? Bakit... ako?"

Nagkantiyawan sa set.

"Tonya! I love you!"

"Ang haba ng buhok mo!"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon