Chapter 18 : Awkward

77.6K 2.7K 668
                  

***

"Good morning!" bati ni Tonya kay Boom na nakatalikod at nakapamaywang sa inaayos na ilaw at riles ng camera.

Nilingon siya ng bakla. Kunot ang noo nito. Maasim ang mukha.

"Morning," labas sa ilong ang bati nito.

Inilabas niya ang isang haba ng tsokolate sa bag na paborito nito. Inilalaan niya iyon para sa masamang panahon. Gaya ngayon.

"Chocolate?" nakangiting alok niya, nakaabang ang tsokolate.

Lumaki nang kaunti ang mata ni Boom pero hindi nagpahalata, "Sa akin 'yan?"

Tumango siya.

Hinablot nito ang tsokolate. "Salamat."

Sa paningin ni Tonya ay parang kumalma ito. Nawala kasi ang buhol ng kilay nito.

"Ano'ng problema?" usisa niya.

Malalim pa sa malalim ang paghinga ni Boom. "Gusto mo bang isa-isahin ko?"

"Oo. Para malinaw."

Umikot ang mata nito.

" 'Yong bruha sa dressing room! 'Yong matandang isang Famas award lang naman ang napanalunan sa buong buhay niya ay nagmamaganda sa set-up. Kaya ito, nagra-rush ako para baguhin ang set ayon sa gusto niya. Beterana raw siya eh."

Translation: May bruha na nagmamaganda at pinahihirapan si Boom.

Kilala na nila iyon. Tatlong araw nang nasa set at trip pag-tripan ang kaibigan niya.

"Alam ni Direk?"

"Siyempre, hindi!"

"Bakit hindi mo sinabi?"

"Makikipag-away 'yon sa bruha! Pagsasabihan! Hindi nagto-tolerate ng favoritism si Direk. Kaya ako ang ibinigay ng production na assistant niya. Ako ang nagto-tolerate."

Translation: Makikipag-away sa bruha si Direk kaysa magbigay ng favoritism.

"Tapos?"

"Tapos, may magandang bruha sa opisina ni Direk."

Translation: Nandoon uli si Noreen.

"Ah."

"Ewan ko ba kung bakit hindi maawat sa pagpunta. Nice naman siya and all... nagdadala ng breakfast para sa lahat. O meryenda. Parang first lady. Pero alam mo 'yon? Araw-araw sumisilip na parang nagbabantay ng anak! Saka nandito ka!" napahawak sa sentido si Boom. "May band-aid ka ba?"

Translation: Nakabuntot si Noreen kay Grey. Kaya mong maging tanga?

Tumango siya.

"Ikaw na talaga! Wala akong masabi!" anito.

Ngumiti lang siya.

"Siyempre, dadalaw 'yon lagi kay Direk. Fiancee siya, 'di ba?"

"Pasmado 'yang bibig mo! Hugasan mo!" naiiritang sabi ni Boom sa kanya.

"Ha? Wala akong pasma, Boom."

Umiling-iling ito. Saka naman niya na-gets ang sinasabi nito. Pero wala namang silbi kung pagagandahin niya ang description sa nangyayari kay Grey at Noreen. Kung nakabuntot man sa lalaki si Noreen, karapatan iyon ng babae. At sila, wala silang karapatang magreklamo.

Kahit ang pag-atungal sa iyak ng puso niya, three days in a row, walang karapatan.

"Tapos? May problema pa ba?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon