Chapter 5 : Heavy Beauty

108K 3.5K 379
                  


***

Masakit ang buong katawan ni Tonya habang kaumpok ang mahigit sa dalawampung taong bumabasa ng sulat ni Hans. First day niya bilang assistant ni Direk Grey. First day rin ng pagganti ng tabang sinubukan niyang tunawin.

Kahapon, matapos manggaling kay Dean ay ginabi siya sa pagbababad sa gym na inirekomenda ng kapatid na si Anelle. Natagtag lang ang taba niya samantalang umikli yata ang buhay niya. Pagapang siyang umuwi sa bahay. Pagapang din nang muling umalis papunta sa address na ibinilin sa kanya ng direktor.

Ang sabay-sabay na halakhakan ng crew ang nagpatigil sa pagngiwi niya sa kirot. Sinasabi na nga ba. Funny talaga si Hans. Sulat pa lang nito ang nabasa ng crew pero maiiyak na sa pagtawa ang mga ito.

Nakitawa siya.

"Nakakaloka ka, Tonya! Ito lang ang ibinigay sa'yo ng jowa mo pagkatapos isako lahat ng appliances?" tanong ni Boom. Ito ang first assistant ni Direk. Mamasel ito pero makulay ang ruffles na palda. Translation: babaeng nakulong sa katawang maton. Ito ang sumalubong sa pagdating niya. Binilinan daw ito ni Grey na karay-karayin siya para maturuan sa mga gagawin.

"Hindi ko naman sigurado kung isinako 'yong mga appliances, Boom. Malamang, naka-truck 'yon," mabilis na sagot niya.

"Nakakaloka ka talaga!" dagdag ni Aya. Matangkad, maganda, at payat ang babae. Maitim ang ilalim ng mga mata nito. Translation: Puyat.

Si Aya raw ang dapat niyang kausapin sa lahat ng bagay na related sa set.

Ang kinaroroonan nila ay isang malawak na studio kung saan naka-set-up ang bedroom at living room na parang sa condo units. Yao't dito ang mga taong may dalang malalaki at maliliit na muwebles. May nag-aayos ng ilaw. May nagpupuwesto ng riles ng camera. May mga nagmamando.

Sa ipinabasa sa kanyang script kanina (na hawak pa rin niya ang kopya), sinabi ni Boom na Scene 24 ang iso-shoot. Sa loob ng tatlong oras na pamamalagi niya roon ay nagawa niyang i-record sa hawak na tape recorder ang mga sumusunod:

Movie title: End of the Chase
Starring: Lauren Morales (ang pinakasikat na leading lady) at Shaun Mercache (ang pinakasikat na leading man)
Directed by: Gregory Montero
Written by: Eloise Ledesma
Produced by: Adam Ledesma, Gregory Montero, Evan Ramos
Assistant Directors: Boom, Abo
Production Designer: Aya
Costume Designer: Riri (isang babaeng nagmamalaki ang hinaharap at balakang. May nunal sa lips.)
Location Manager: Toru (half-Japanese na lalaki na hawi ang buhok)
Make-up Artist: Jake Lukring (Lalaki na mukhang babae pero seryosong hindi bakla)
Stunt Coordinator: Lilo (Maton na lalaking may balbas pero walang bigote)

Iyon daw ang mga taong posibleng lagi niyang lapitan at kausapin sa utos ng direktor. At lahat ng mga ito ay may team at crew.

"Ano ngayon ang balak mo? Naghahanap ka ng bagong boylet?" si Boom uli.

Sunod-sunod ang iling niya. "Hindi muna. Pass muna ako. Magpapa-sexy muna ako."

Nagsipulan ang mga lalaki sa grupo.

" 'Oy, pretty ang feslak mo, ha! Hindi echos! Kung magiging petite ka, ay day, winner!" si Abo iyon, kabaro at best friend ni Boom. Second assistant ito ni Grey.

"Pretty ako?" ulit niya. "Thank you."

"Isasama ka namin minsang humuli ng lalaki at—"

"That's not a priority, Boom. And why are you all gathering here while everyone is working? I told you to orient Tonya."

Sabay-sabay silang napalingon sa entrance ng matikas pero seryosong lalaki na nagsalita. Mabilis ang scan ng mata ni Tonya rito. Naka-gray na kamiseta, kupas na jeans, at puting sneakers ito. Nakasumbrero. Bagong-ahit. Kasabay ng slowmo ng guwapong paglakad ang pagtugtog ng OST nito.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon