Chapter 19 : Complicated

81K 2.6K 436
                  

***

Alas-dose y media na nang makauwi si Tonya sa bahay nila. Dumoble ang tibok ng puso niya nang maabutang gising pa ang Mama niya. Naghihintay ito sa sala nila habang umiinom ng tsaa.

Agad siyang lumapit at nagmano.

"Kanina pa kita hinihintay. Umupo ka muna. Ikukuha kita ng tsaa," seryosong sabi nito at tumayo para magpunta sa kusina.

Naupo siya sa katapat ng upuan nito. Ilang gabi na niyang iniiwasan ang ina dahil sa paulit-ulit at excited nitong tanong tungkol kay Shaun. Mula nang dumalaw roon ang lalaki para sunduin siya ay panay ang pangungulit ng Mama niya sa kung kailan ito sasagutin. Kung suwerte nga raw na alukin siya ng kasal o kahit anak lang, dapat pumayag na siya agad-agad. Gusto nitong maging updated sa ligawan nila. Ang kaso, wala naman siyang ia-update maliban sa uma-umaga silang magkasama sa gym at almusal. Masyadong busy ang schedule ni Shaun para masamahan siya sa iba pang oras sa loob ng isang maghapon. Nakaw na nga ang oras nito sa umaga. At kung may masasabi man siyang progress ng relasyon nila, iyon yata 'yong komportable na siya rito.

Close na close na sila. Close friends.

Nang magbalik ang Mama niya sa sala ay may bitbit na rin itong biskwit bukod sa tsaa.

Inilapag nito ang hawak sa kahoy na mesa. Tahimik silang humigop ng inumin. Nagpapakiramdaman. Nang hindi na nito kaya, bumuntonghininga ito. Hinawakan nito ang dyaryong malapit dito at itinulak palapit sa kanya.

Nakabukas na ang dyaryo. Nakalathala ang larawan nila ni Shaun doon. Picture noong unang beses na kumain sila ng seafood sa isang restaurant.

Nanlaki ang mata niya sa tinitingnang larawan. Ang payat niya sa picture! Improving!

"Nakikita mo 'yan?" tanong ng Mama niya.

"Opo, Ma, ang payat ko. Pumapayat na talaga 'ko."

Dumilim ang mukha nito. Mukhang hindi ang sinabi niya ang inaasahan nitong mapapansin niya.

"Hindi 'yon. Basahin mo ang nasa balita!"

Sumunod naman siya. Tahimik niyang binasa ang article. Dalawang ulit para mabilis i-translate. Napakunot ang noo niya sa malisyosong laman niyon. May cougar daw na kinahuhumalingan si Shaun. Na baka raw ang cougar sa picture ang dahilan kung bakit inayawan ito ng ina ng long-time love team nito na si Anisse Deogracias. At isang malaking dahilan din para magkaroon ng lamat ang pamamayagpag ng career ng lalaki.

Napailing siya. Cougar agad? Puyat lang naman siya at bagong iyak sa araw ng picture na 'yon. Hindi naman siya tumanda agad-agad. At isa pa, dalaga pa siya!

"O.A. lang 'to, Ma. Siyempre, sikat si Shaun kaya lalabas ang ganitong balita. Natural lang 'yan."

Nakatitig sa kanya ang ina. "Hindi lang sa dyaryo 'yan, anak. Nasa internet 'yan. Nasa TV. Nasa radyo. Nag-aalala ang mga kapatid mo sa'yo."

Hindi siya makapaniwala! Sikat nga talaga si Shaun. Siguro ay gisang-gisa ito sa mga balita dahil sa kanya. Kaya siguro wala ito sa set kanina.

"Tonya... alam mong hindi ako magaling sa ganito–sa pakikipag-usap sa'yo, nang matino, nang magkakaintindihan tayo. Ang tatay mo... alam kong mas alam niya ang gagawin at sasabihin sa'yo kung nabubuhay lang siya."

Totoo ang sinasabi nito. Ang tatay niya, kahit aandap-andap ang utak niya sa mga kasabihan na lagi nitong ipinapayo, nagkakaintindihan sila. Ang Mama niya, kahit na nang mamatay ang Papa niya, mas madalas na sumisigaw o nagtataray. Nakikianod lang siya. Iyon ang klase ng relasyon nila ng ina kahit na habang nagtatrabaho siya noon at nagpapaaral sa mga kapatid. Pero alam niyang mahal siya nito sa paraang alam nito.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon