Writer's Notes

37.3K 659 33
                  

***

Finished: 12:25 a.m. | January 11, 2015
Original raw word count: 113, 216 words

This is already published by Psicom Publishing, Inc. Hinati po ito sa dalawang book dahil mahaba. Ang first book ay Chapter 1 - 24. Ang second book ay Chapter 25 - Epilogue.

Na-unpublish ito rito sa wattpad for some time dahil in-edit ko. I re-publish everything after kong ma-edit. In case na may for publish uli akong story sa future tapos mawala rito sa wattpad, relax lang kayo kasi nag-e-edit lang ako nun. Pag na-edit ko na, ibabalik ko rin naman. I take writing seriously kaya gusto ko na ang copy na nandito ay yung maayos na kopya. Also, hanggat hindi naman sinasabi sa kontratang pinirmahan ko na kailangang tanggalin ang copy ng story online, hindi ko naman basta tatanggalin. Ayern. Kaya, tiwala lang, hane? 

Happy reading! Labyu ~


The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon