Chapter 29 : Curvy

84.5K 2.4K 593
                  


***

"Naiihi ako," tuwid ang tingin na sabi ni Tonya kay Grey.

Nakaiihi naman talaga. Kasi ang tanong ng lalaki, malagkit. Humagod sa katawan niya ang paanyaya, dumaloy, at nagpaligalig sa mga parte na dapat ay nananahimik at kalmado.

Hindi niya kailangan ng translator para maintindihan ang pagbabago ng tensyon sa pagitan nila. Mainit ang balat nito sa kanya. Masuyo ngunit mapanukol ang mga mata. Sumasagot ang katawan niya sa paanyaya.

Isang makulit na ngiti ang sagot ni Grey bago siya palayain mula sa yakap nito. Nang makatayo ay mabilis siyang tumalikod at walang lingon-likod na naglakad. Nanghihina ang tuhod niyang umakyat sa silid na tinulugan niya noong nakaraan. Nag-lock siya ng pinto sa banyo at sapo ang dibdib na humingal.

Kailangan niya ng tulong! Ang ngiting iyon ni Grey na ngayon niya lang nakita, iba iyon! Kailangan niya yatang tumakas sa lalaki.

Tinawagan niya si Mitch.

"Mitch!" sigaw niya nang tanggapin ng kaibigan ang tawag.

"Hello, bestie! Kumusta? Ang tagal mong hindi tumawag! At hindi ka rin sumasagot sa mga tawag—"

"Tulungan mo 'ko, Mitch!" putol niya rito.

"Bakit? Ano'ng nangyayari?"

Sa bibig na siya humihinga. Nararamdaman pa rin niya sa katawan ang tensyon na dala ni Grey.

"Si Grey, baka habulin ako!"

Sandaling natahimik sa kabilang linya.

"Si Grey? Sinong Grey? 'Yong direktor n'yo?" naguguluhang tanong nito. "Bakit ka naman niya hahabulin? Off mo ngayon, 'di ba?"

"Nandito ako sa bahay niya!"

"Bakit?"

"Ano... Boyfriend ko na siya kasi."

Nanahimik ang linya bago, "Teka... naguguluhan ako. 'Di ba, si Shaun ang nanliligaw sa 'yo? Si Direk ay—"

Nakalimutan niyang ang huling pag-uusap nila ng kaibigan ay noong nagsimula pa lang manligaw si Shaun sa kanya.

"Oo, pero friends na lang kami ni Shaun. Tapos, kami na ni Grey."

"Si Montero 'yan, 'di ba? 'Yong guwapo na macho na suplado kapag ibinabalita sa TV? 'Yong matipid ngumiti na super papable at kamukha ni Henry Cavill? 'Yong napasama sa top 50 Most Sought After Bachelor sa magazine?"

"Oo. Si Goryo."

"Boyfriend mo?"

"Oo. Saka, sperm donor ko na rin."

May patlang na tumawid sa pagitan nila bago ang dalawang minutong histerya at tili ni Mitch.

"I hate you! I hate you, Tonya! Ako ang best friend mo pero hindi 'ko agad nalaman! Ang daya mo!"

"Eh... naging busy kasi. Saka, biglaan lang na naging kami. Akala ko, humo-hopia lang ako no'ng una. Sorry na."

Parang mahihimatay na si Mitch sa pagtili.

"Seryoso? Talagang boyfriend mo?"

"Oo."

"Alam na ni Tita Korina?" tukoy nito sa Mama niya.

"Hindi pa. Humahanap pa ako ng tiyempo. Gusto niya kasi si Shaun, eh. Hindi ko pa nga nasasabi na binasted ko na 'yong isa."

Masigla ang naging tawa ng kaibigan. "Eh bakit ka hinahabol ng boyfriend mo?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon