:)

1.4K 88 0

Здравейте прекрасни хора! ♥♥♥

Как сте?
Надявам се, че всички сте здрави и се чувствате добре. Имам да ви кажа нещо изключително важно.

Ще бъда кратка този път:
Горда съм да съобщя, че вече започнах да публикувам новата ми история. Не обичам да си правя самореклама, но ще се радвам ако й хвърлите едно око.

Това е линкът: http://w.tt/1RWA3t6

Не знам дали ще се отвори, при мен не се отваря, но можете също така да я откриете в профила ми. Изглежда така:

Имам доста планове за новата история и ще дам всичко от себе си за да я направя интересна и да качвам редовно

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Имам доста планове за новата история и ще дам всичко от себе си за да я направя интересна и да качвам редовно.

Това е резюмето:

" Мога да го сравня само с любимата ми песен. Той ми въздейства по най-добрия начин, когато се чувствам зле или в опасност. Трябва само да произнеса името му или да си мисля за него и всичките ми притеснения и грижи избледняват. "

" Мисълта за нея препуска през съзнанието ми като любимата ми песен и когато тъгата ме обвземе, само един шепот с нейния ангелски глас ми е достатъчен за да се почувствам жив отново. "

Това е, ако имате някакви въпроси, винаги може да ми пишете, отговарям на всички. ♥

The Last But The BestWhere stories live. Discover now