7. Какво да направя за да не нараня никой?

3.2K 172 4

Хари паркира пред къщата на Лиам и тръгна бавно към входната врата докато си тананикаше нещо. Когато натисна звънеца, след по-малко от минута едно отчаяно лице му отвори вратата, но щом видя физиономията на къдръвия, веднага се ухили.

- ХАРИИ! Боже, колко се радвам да те видя! Влизай бързо. - Покани го.
- Какво става Лиам? Добре ли си? - Приятелят му се притесни.
- Даа, да, добре съм.
- Окей. - Хари кимна несигурно и пристъпи напред. - Виж, Лиам исках да ти кажа вече да не се притесняваш за Стела. Знам, че аз съм отговорен за случката снощи и за реакциите след това. Най-добре ще е за нея да не я виждат с мен и колкото и да не го искам, ще направя каквото мога! - Този път Хари звучеше уверен.
- Сериозно? Това е много мило Харолд! Гордея се с теб, наистина! - Лиам се усмихна и го прегърна, като го потупа по гърба.

- ЛИИИИАААААААММ, ГОТОВ ЛИ СИИИИ? - Изведнъж София извика от горния етаж.
- ДА, СКЪПААА! - Отговори момчето, но София не каза нищо повече.
- Уоуу, къде ще ходите гълъбчета? - Хари се изкикоти.
- Приятел, моля те ела със нас, моля те! София иска да отидем да й купим нови дрехи, защото заради бременността повечето не й стават, но от както е бременна е станала толкова емоционална. Последният път когато една от роклите й не й стана започна да плаче и да ми крещи едновременно. Няма да издържа цял ден по магазините така. Ела, моля те! - Лиам се молеше отчаяно.
- Лиам, Лиам, успокой се. - Хари се опитваше да остане сериозен. - Ще дойда, не се притеснявай!

София влезе в хола при момчетата.
- О, здравей Хари! - Тя поздрави. - От кога си тук?
- От преди пет минути Соф. Ти как си? Надявам се толкова добре, колкото изглеждаш? - Къдравелкото се усмихваше широко.
- Хариии... - София засия. - Много си мил. Добре съм, благодаря ти.
- Скъпа, Хари ще дойде с нас. Каза, че му трябват нови обувки. - Лиам се обади също ухилен до уши.
- Супер, колкото повече, толкова по-весело. - Радваше се бременната жена. - СТЕЛА, ЩЕ ТРЪГВАМЕ.
- Стела ли?! - Хари си помисли, че му се е причуло, въпреки че София извика при последните си думи.

Но не, само след няколко секунди Стела се показа от горния етаж. Беше красива, а когато погледът й срещна Хари, лицето й засия. Първоначално къдръвелкото също се зарадва, но тогава си спомни, че трябва да стои далеч от нея.

- И тя ли ще идва?? - За секунда гласът му стана груб. - Ако тя идва, мен не ме бройте! - Хари извъртя поглед и кръстоса ръце. Неловката тишина дразнеше и четиримата, но никой не смееше да каже и думичка, само се гледаха смутено.
- Какво се е случило? - София се престраши първа и попита тихо.
- Нищо... - Къдравелкото отново извъртя очи, преструвайки се, че му е неприятно. - Просто... точно се сетих, че имам работа!

The Last But The BestWhere stories live. Discover now