2.11. Моля се всичко да е просто кошмар!

1.9K 119 27

ГТС

Страхотно е, че Modest дадоха почивка на момчетата! Сега с Хари прекарваме много повече време заедно и организираме сватбата си. Познавам Нейтън още от времето, когато организираше сватбата на Лиам и София и се радвам, че ще работи и за нас. Между другото избрахме дата и да, знам, че реакцията на повечето ще е "това е толкова банално", но с Хари бяхме единодушни в избора си и сме щастливи. Ще се оженим на 14 февруари, денят на влюбените. Засега приготовленията вървят чудесно. Наистина нямам търпение за сватбата.

Преди това обаче, друго важно събитие трябва да се случи. София вече е в деветия месец и скоро очакваме да роди момченце. Тя редовно посещаваше лекаря си за да се увери, че всичко с бебето е наред, а аз я придружавах. Както всеки път, днес също лекарят й каза, че няма за какво да се притеснява. След прегледа решихме да се поразходим. Обсъждахме сватбата и екскурзията на цялото семейство до Дисниленд. Може би беше леко параноично, но забелязах трима мъже, които ни преследваха и съм сигурна, че не ги виждам за първи път. Няма да се правя на смела и ще си призная, че се уплаших.

- Соф, мислиш ли, че онези тримата ни преследват? - Тя се спря рязко и погледна към тях.

- Мисля, че съм ги виждала и преди. - Тя се замисли. - Сигурно са бодигардите, които Хари... - Изведнъж замълча и прикри устата си с ръка.

- Които Хари какво? - Попитах объркано.

- Не, нищо. - Поклати глава и продължи да върви сякаш нищо не е станало.

- София довърши това, което казваше! - Настоях.

- Стела, нека забравим последните няколко минути, моля те! Хайде, кажи ми каква сватбена рокля искаш. - Опитваше се да смени темата.

- Няма да забравя последните няколко минути, докато не ми кажеш всичко! - Стоях неподвижно със скръстени ръце и чаках.

- Няма да се откажеш, нали? - Попита ме, а аз поклатих глава. - Не казвай, че съм се издала.

- Ъмм добре? - Не разбирах. Издала се е? Какво толкова криеше?

- Преди доста време Хари ти нае бодигарди и те ходят навсякъде, където си ти. - Най-накрая изплю камъчето.

- Какво? - Едва успях да кажа. - Непознати мъже ме преследват и Хари ги е накарал? - Тя просто кимна. - Не мога да повярвам.

The Last But The BestWhere stories live. Discover now