3. Красива си

3.6K 216 6

На сутринта Стела стана рано за да има достатъчно време да се подготви. Взе си бърз душ и започна да избира какво да облече. Времето беше приятно и това позволи на момичето да облече любимата си розова рокля, която падаше свободно до коленете й.
Комбинира я с бели кецове и дънково елече. Реши да накъдри дългата си, светла коса на букли и сложи много лек грим. Когато приключи беше време вече да тръгва, родителите й вече бяха на работа и тя излезе от къщата без да се бави.
Качи се на първото такси, което видя и каза адресът на Лиам. Не питайте от къде знаеше адреса, просто феновете на групата знаят всичко. След около половин час вече беше пред вратата на огромната къща. 

Една симпатична жена й отвори.
- Добро утро! С какво да Ви помогна, госпожице?
- Ами аз имам уговорка с Лиам и София за закуска...
- Ооо, Вие трябва да сте Стела Прайзис? - Жената се усмихна и се отдръпна, за да направи място на гостенката да влезе.
- Аз съм. - Момичето кимна.
- Да, да, г-ца Смит ми каза за вас. Заповядайте, не стойте на вратата!
- Благодаря. - Стела влезе в къщата и изведнъж я обвзе силно вълнение. Чак сега тя започна да се притеснява. Ами ако Лиам и София не я харесаха или ако кажеше нещо глупаво и да прецака всичко?

- Влезте в хола, а аз ще съобщя на София и Лиам, че сте пристигнали.
- Не ги събуждайте заради мен ако не са станали! Ако трябва ще дойда по-късно.
- Не спокойно, те са будни, просто са в стаята си. - Жената се усмихна окуражутелно. - Изчакайте ги в хола.
Момичето кимна и тръгна към посоченото й място.

Когато стигна, се засили да сяда на дивана, но видя, че някой вече спеше там. Човекът обаче така се беше увил в одеалото, че дори не можеше да се разбере дали е мъж или жена. Момичето огледа спящия за няколко секунди и седна на креслото. Миг след като се настани обаче човекът, който спеше на дивана започна да се върти и да издава странни звуци. Изглеждаше и звучеше сякаш този човек сънува кошмар и се опитва да избяга от нещо в съня си. Стела започна да се притеснява и се приближи до непознатия, искаше да го събуди. Въпреки че все още не се виждаше нищо от тялото на човека, тя разпозна от коя страна на дивана е главата на спящия, наведе се и сложи нежно ръката си на рамото му.

Гледна точка Хари:
И преди съм сънувал как ни гонят феновете за да ни отвлекат, но този път беше наистина страшно! С момчетата бягахме, аз бях най-бързият и от време на време се обръщах назад за да видя дали случайно не са се отказали от гонитбата. Измежду писъците на момичетата чувах и тези на приятелите ми, които крещяха, когато ги хванеха. Последния път, когато се обърнах, зад мен беше останал само Найл, но сега бяха хванали и него. Обърнах се напред и давах всичко от себе си, но силите не ми стигаха. Усещах как много скоро аз също ще бъда хванат. Не знаех какво биха ми направили, но не исках и да разбирам. Последно помня как някой ме хвана за рамото, а аз се стреснах и се събудих крещеейки.

The Last But The BestWhere stories live. Discover now