Bölüm 20 - Okuyucu/Baş Kahraman: Sorun Çıkarma.

1K 147 118
                  


Du Ze konuyu ciddiyetle değiştirdi. Sakin bir şekilde etrafa bakınıyordu, yüzünde "Aptal olma, şu an ciddi bir konuşma yapmalıyız." ifadesi vardı. "Burası neresi?" diye sordu.

Aslında "karşılıklı kültivasyon"* yaptıktan sonra, kemik yığınlarını gördüğünde, çoktan kıtanın Ters Tarafı'ndaki Ölümsüz Kemikleri Denizi'nde olduklarını biliyordu. "Melez"deki dünyada Kaos Kıtası şöyleydi: Merkezde Kayıp Şehir vardı, uzak kuzey çok soğuk bir yerdi, doğu kurumuş çöldü, güneyde şeytani canavarların ormanı vardı ve batıda sonsuz deniz vardı. Ters Taraf'ın batısında da deniz vardı ama sayısız ölü ruhtan oluşuyordu. Orası, ölümsüzlerin cennetiydi, savaş güçlerinin önemli ölçüde artırıyordu ve diğer ırkların gücünü emiyordu.

*(Du Ze'nin Xiu'ya malum konuda yardım etmesi)*

Yine de... ölümsüzlerin denizini görünce aklına gelen ilk şey "Bu hikayede, burası baş kahramanın ölümsüz formunu uyandırdığı yer." değil, daha çok "Burası ölümsüz formundaki baş kahraman ile düşmanının oynaştığı yer." - tekrar - sonunda - ? Ahlaki bütünlüğüm kayboldu!

Doujinshi: Beni suçla.

Konu, Xiu'nun umrunda değildi. Doujinshiye baktı ve pervasızca konuştu: "Ne bileyim ben... Buraya gel."

Bu tıpkı, "Buraya gel, Biyoloji dersi başlıyor." demek gibiydi.

"Ben burayı biliyorum." dedi Du Ze, hala konuyu değiştirmeyi umuyordu: "Burası ölümsüz ruhlar denizi."

Sonunda, Xiu'nun dikkatini çekebilmişti: "Ölümsüz ruhlar denizi mi?"

Du Ze rahatlamıştı ve noveldeki cümleleri okumaya başladı: "Kıtanın Ters Tarafı'nın batı kısmı, arazinin kemik yığınları altında kaldığı yerdir. Buradaki yaratıklar ismini ölümsüz ruhlar denizi koymuş."

"Çok şey biliyorsun." Bu cevaplanması imkansız bir sözdü. Du Ze gururla başını salladı. Şapşal sevimli kişi Xiu'nun gülümsediğini görünce konuşmaya devam etti: "Birçok şey oldukça ilginç..."

Du Ze, Xiu'nun elindeki doujinshiye baktığını gördü ve yüzü düştü.

Muntazam konu: Geri döndüm.

Ölümsüz ruhları denizindeki hareketlilik, Du Ze'nin kurtuluşu oldu. Derinlerden geliyordu, sanki bir şey onlara doğru hızla yaklaşıyordu. Çarpışmanın sesi gitgide yükseldi. Du Ze bile çok net duyabiliyordu ama Xiu'ya bakmak için kafasını çevirdiğinde, şaşırmamış olduğunu gördü. Xiu'nun gözleri hafifçe kısılmıştı ve sinirli görünüyordu.

Du Ze ve Xiu, kemik yığınından çıkan biri kırmızı diğeri mavi iki iblis gördü. Güzel yüzleri aynıydı, muhtemelen ikizlerdi. Kırmızı giysili kızın elinde beyaz çiçeklerden oluşan bir buket vardı. Çiçeklerin sapları siyahtı ve beyaz çiçekleri kuru kafa şeklindeydi. Mavi giysili kız ise elinde bir kılıçla diğer kızı koruyordu. Kaçarken, bir yandan onları kovalayan saydam iblislere baktılar. Kızların ayakları altında, kaçmalarını engellemek için kemikler ortaya çıkmıştı.

Du Ze bunu görünce çok heyecanlanmıştı. Heyecanı, iki güzel iblis gördüğü için değil, kimliklerini anladığı içindi.

Baş kahraman, harem üyelerin sonunda ortaya çıktı!!!

"Melez"de kızların sayısı gitgide artıyordu ve harem genişliyordu. Harem üyeleri arasında okuyucuları kendine hayran bırakan birkaç tanesi vardı, tıpkı bu iblis kardeşler gibi. İlk olarak, iblis oldukları için haremi daha da çeşitli kılıyorlardı. İkinci olarak da onlar ikiz kardeşlerdi, bu da üstüne kaymağıydı. Son olarak, iffetli yazar kız kardeşlerin baş kahramanın iki kanadı haline geldiğini söylemişti.*

The Reader and Protagonist Definitely Have to Be in True Love [BL]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin