Guiding Light // Harry Styles

382 12 0

Éreztem, hogy a dob a talpam alatt és a mellkasomban dübög, míg a gitár hangzása egyenesen a bőröm alá kúszott viszont az ének volt az, ami igazán magához a színpadhoz vonzotta a tekintetem, ahogy felcsedült. Az énekes hangja bársonyos volt és mégis durva és rekedtes, már ha lehetséges volt ez egyszerre. Göndör tincsei homlokán lógtak és egyre pirospozsgásabb arcához ragadtak a melegben. Fekete ing lógott rajta és fekete nadrágot viselt, a tekintetem egyetlen pillanatra sem tudta elengedni.

Tipikusan az a férfi volt, akiről az édesapám ódákat zengett, de ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még a figyelmem negyedét se szenteljem rá.

Talán ez volt az, ami annyira vonzott, vagy maga a tény, hogy a színpadra született, amit minden tiszta hang és tökéletes mozdulat alátámasztott.

Talán ez volt az, ami annyira vonzott, vagy maga a tény, hogy a színpadra született, amit minden tiszta hang és tökéletes mozdulat alátámasztott

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ha még bíztok bennem, és a történetem még mindig elveszve pihent a könyvtáratokban, ha gondoljátok, lessetek bele a legújabb történetembe! Az első két fejezet már fent van ;) :)

HOME h.s. (hungarian)Where stories live. Discover now