365/17 - 329 - SVATÁ KATEŘINA

8 0 0
                         

25.LISTOPADU 2017 - SVATÁ KATEŘINA

SVATÁ KATEŘINA hudcům housle bere, bílý koně žene do strání

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

SVATÁ KATEŘINA hudcům housle bere, bílý koně žene do strání. Pryč z našeho domu až na samou horu, písně z duše vyhání...

==

Krásná Žalmanova píseň mi v hlavě dnes zněla už od probuzení. A je to logické. Dnes je den, kdy slaví svátek Kateřina. Starobylé jméno, které je stále běžně používáno a má stále mnoho nositelek. A já když slyším slovní spojení SVATÁ KATEŘINA, tak slyším Žalmanovu nádheru...

A tak i začal dnešní den. Rádio ohlásilo kdo slaví svátek a já mám v hlavě stále tu jednu melodii.

Přivedlo mne to i na myšlenku: najít nějaké zajímavosti k úkazu SVATÁ KATEŘINA. A tak jsem hledal. Našel jsem známe nositelky, ale i dnes už zapomenuté národní tradice.

Tak třeba, že se v tento den vyplácela mzda děvečkám. A ty mohly přejít k jinému zaměstnavateli. Nabídl jsem proto ženě zda nechce nějkou mzdu. Málem jsem nedosnídal...

A prý se taky tento den oslavoval zábavou. Ženy samy organizovaly zábavu - Kateřinskou - samy sháněly občerstvení i hudebníky a na zábavě samotné měly tzv. ženské právo, což znamenalo, že si mohly samy volit své tanečníky. Se svými partnery se loučily malými pozornostmi, např. květinou nebo vrkočem, což byl speciální zdobený koláč se složitou konstrukcí z dřevěných špejlí, na nichž bylo napícháno sušené ovoce.

Jal jsem se o tomto zvyku večer referovat. "Já ti dám zábavu!" byla okamžitá reakce. "Kdy ty jsi toužil tancovat proboha?" Další věty byly nesrozumitelné. Respektive jsem je v hlavě okamžitě odstiňoval. Na další připravený dotaz o loučení a malých pozorností od žen k partnerovi se už ani nedostalo...

A tak tu sedím a dopisuju "vodpad". A broukám si: "Svatá Kateřino, přines hudcům jaro, až za pecí budeš se jim zdát. Klekni na tu horu, vyžeň spáče dolů, aby mohli spolu hrát..."

==

Upozornění: tento díl je věrný svému dni, není však psán, jak by se slušelo ještě týž den. Ale s odstupem. Nějak se ten vodpad se mnou teď nepotkává...

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat