365/17 - 335 - HASIČI

4 0 0
                       

1.PROSINCE 2017 - HASIČI

"HASIČI v množném čísle se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesionálních hasičských sborů

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

"HASIČI v množném čísle se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesionálních hasičských sborů.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech. Vykonávají tedy také další činnosti, které v jiných zemích vykonávají specialisté zvaní záchranáři. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí."  Tolik slova Wikipedie.

Já k tomu ještě doplním: HASIČI jsou k ruce vždy, když je člověku zle! A máte-li problém, tak voláte HASIČE!

Jednoduché definice říkají vše. Víc než dlouhá slova z Wikipedie.

Náš Sbor dobrovolných hasičů oslaví příští rok 140 let organizované činnosti. Za tu dobu zažili roky růstu, ale i roky boje o přežití. Teď se zdá, že nastává čas útlumu. Generace "starých" hasičů marně hledá své následovníky. Omladiny celkem dost. Práce s nimi nabaluje další. Ale dospělost a být hasičem?

Já nikdy hasičem nebyl, ale mám o nich jasno. A dělám vše proto, abych jim pomohl. Už od jara navrhuji věci, které by měly přispět k náborům nových členů i větší prestiži být hasičem. Na závěr roku mne čeká obhajoba ještě jednoho návrhu. Právě ve prospěch hasičů. A dnes jsem jim to na výročce řekl a slíbil. A ty starší pokyvovali hlavou. Tak snad budou mít důvod pokyvovat uznale i dál. Snad nebudou nuceni hlavou kroutit... 

==

Upozornění: tento díl je věrný svému dni, není však psán, jak by se slušelo ještě týž den. Ale s odstupem. Nějak se ten vodpad se mnou teď nepotkává...

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat