365/17 - 276 - ÚP

8 0 0
                         

3.ŘÍJNA 2017 - ÚP

Veřejný zájem versus soukromý? Neřešitelný souboj

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Veřejný zájem versus soukromý? Neřešitelný souboj. Za poslední tři roky jsem byl několikrát "vyškolen" ať již zástupcem strany veřejného zájmu nebo naopak soukromého. Většinou to přijde nečekaně.

Dnes však byla na programu porada naopak čekaná. Měli jsme se seznámit s náměty, připomínkami a požadavky na změnu užití něterých území v našem městě.

Je krásné si nezávisle vyslechnout, jak na stejné místo míří dva zcela protichůdné pohledy. Zástupce veřejného zájmu vychvaluje onen prostor coby historické místo plné zeleně, odpočinku a třeba jenom neprostupných křovisek. Soukromý zájem pak velí změnit na stavební parcely, rozškatulkovat a zastavět. A tím mimochodem stávající křoviska změnit finančně třeba dvacetinásobně. Pro sebe a své soukromé blaho.

No bude nás čekat zajímavý rok. Dneškem jsme rozeběhli mašinérii, která nyní projde procesem papírovým, návrhovým, připomínkovým až se dostane na proces politický, kdy měští zastupitelé budou cca za rok rozhodovat o tzv. 1.změně územního plánu - tedy zkráceně ÚP.

Snad nebudu moc ÚPět až uvidím naživo příběhy s hlasováním nad pozemky, které nějak záhadně tomu či onomu zastupiteli přijdou vhodné funkčně přeměnit. Snad zvítězí veřejný zájem aniž by poškodil ten soukromý... a naopak... tedy: snad soukromý bude spokojen aniž by musel omezit ten veřejný.

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat