365/17 - 304 - JÓGA

9 0 0
                         

31.ŘÍJNA 2017 - JÓGA

JÓGA - znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

JÓGA - znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha). Podle filosofie jógy je pravou podstatou života věčné bytí (sat), vědomí (čit) a blaho (ánanda). S touto podstatou se jogín na konci své cesty trvale ztotožní, což se nazývá osvícení nebo osvobození.

To jsem zase dozvěděl věc. Lidi co propadli józe, tak jsou prý uvolnění, plni energie. S minimem stresu. 

Já jsem naopak od dnešního dne ten napnutý. Neuvolněný. Moje žena počínaje dnešním dnem zahájila návštěvu hodin jógy. Na konci své cesty se trvale ztotožní, projde osvícením nebo osvobozením. To mne asi čekají věci... 

Hlavně až si to tady přečte. To bude DUHKHA...

==

Upozornění: tento díl je věrný svému dni, není však psán, jak by se slušelo ještě týž den. Ale s odstupem. Nějak se ten vodpad se mnou teď nepotkává...

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat