365/17 - 339 - MIKULÁŠ

5 0 0
                       

5.PROSINCE 2017 - MIKULÁŠ

Svatý MIKULÁŠ je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Svatý MIKULÁŠ je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.). V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, dodáním dalších atributů.

To praví internet. Každá rodina má k němu svůj výklad. Každá šestý prosinec prožívá jinak, ale není moc těch, které by o něm nevěděli... Trojlístky s berlou, rohy a křídly potkáte za cestu domů několikrát. 

Ani u nás MIKULÁŠ nechyběl. Ani na nás nezapomněl. Nejsem námořník, obchodník, lukostřelec ani lékarník. Nejsem právník, student a nejsem ani vězeň. Zbývá mi tak dítě. To stále jsem, byť tělo stárne. Duše nikoliv. A tak i za mnou přišel. A tak i mě dnes nadělil...

==

Upozornění: tento díl je věrný svému dni, není však psán, jak by se slušelo ještě týž den. Ale s odstupem. Nějak se ten vodpad se mnou teď nepotkává...

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat