365/17 - 331 - KČT

4 0 0
                         

27.LISTOPADU 2017 - KČT

LISTOPADU 2017 - KČT

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

"Teď.. teď tu byl... všude tady seděl..." Klub českých turistů!

Dnes jsem měl vzácnou návštěvu. Moji kancelář poctila svou návštěvou delegace Klubu českých turistů. Proč však začínám i tento "vodpad" parafrází na známý dialog z divadelní hry netuším. Možná mi vnukli pohádkovou atmosféru.

Je fakt, že se chystá velká věc. A já budu moc rád, když se mi podaří vše dovést až do úspěšného cíle. Tradice mizí. Přetechnizovaná doba nahrazuje ještě nedávno běžné věci jako je procházka lesem, či turistický výšlap kamsi po barevné značce.

U nás ve městě byl kdysi Klub českých turistů velmi aktivní. Dokonce zde měl i své významné členy, kteří stáli u zrodu jeho organizovanosti. Od té doby čas neúprosně změnil reálie. Dnes už místní organizace KČT neexistuje. Pár divokých stále žije a dobu aktivit vzpomíná. Jsem rád, že se mi podařilo je aktivizovat natolik, že za rok by měl být znát výsledek.

Obnova činnosti je asi v tuto chvíli příliš velkým snem či výzvou, ale pokus o velké antréé tu je. Tak uvidíme. Třeba stojím na začátku KČT reloaded :)

==

Upozornění: tento díl je věrný svému dni, není však psán, jak by se slušelo ještě týž den. Ale s odstupem. Nějak se ten vodpad se mnou teď nepotkává...

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat