365/17 - 215 - OBDOBÍ ZMARU

21 0 0
                       

3.SRPNA 2017 - OBDOBÍ ZMARU

Problémy jsou od toho, aby se řešily! Když se zdá, že je vše v pořádku, klube se někde nenápadně obří průšvih

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Problémy jsou od toho, aby se řešily! Když se zdá, že je vše v pořádku, klube se někde nenápadně obří průšvih...

Asi by se dalo navazovat dalšími nejrůznějšími moudry a poučkami, ale nijak by to nezměnilo fakt, že mi nastaly dny, které nemám rád.  Ne proto, že bych se v těch dnech necítil dobře, ale proto, že vše dobré jednou překlopí něco zlého...

Vše se kolem mne opravdu jeví, jakoby nebyl žádný zásadní problém. Mladší dcera je s babičkou a dědou na prázdninách, starší poctivě trénuje a těší se jak na nejbližší závody, tak na blížící se nástup na střední školu. S manželkou pravidelně míříme společně každé ráno do práce i na polední oběd.

V práci pak bez komplikací utíká den za dnem a pracovní povinnosti nijak nevybočují. Vše je jak má být. Přesto se mi nespí dobře...

Nevím, co je příčinou. Třeba jen mám neblahé tušení. Ač se nepovažuji za stařešinu, tak ale ono neblahé tušení, vždy má svůj reálný základ.

Žijeme prostě a jednoduše v sinusovkách nebo chcete-li, vše je založeno na principu jin-jang.

Sice špatně spím, ale sinusovka je nahoře, jsem v období jang... to černé ale přijde, snad nebude plným OBDOBÍM ZMARU, jak si někdy černočerně představuji.

365/17 aneb 201 a dalšíZde žijí příběhy. Začni objevovat