CHAPTER 14

2M 40.2K 21.9K
                  

CHAPTER 14

"YOU JUDGE me too harshly. Pambawi mo na sa akin 'to." sabi ni Evren habang hawak ang kamay ni Faith at masuyo siyang hinihila palabas ng elevator. "Come on, brat. Let's go."

Napasimangot na nagpatianod na lang si Faith patungo sa nakaparada niyang kotse sa parking lot ng condominium building.

Nang makauwi sila kahapon sa condo niya, doon na talaga natulog si Evren mula hapon hanggang kaninang umaga. Nang magising naman ito, panay pilit sa kanya na sumama siya pauwi sa bahay nito.

Nang makasakay sila ni Evren, humulukipkip siya. "Bakit ba kailangan kong pumunta sa bahay mo, ha?" mataray niyang tanong.

"Your payment for judging me too harshly yesterday." He tsked. "And then you even showed me your middle finger." Napailing-iling ito. "Grabe ka talaga. Alam mo bang nainsulto ako do'n. And then you even mouthed fuck you to me."

Sa boses nito, parang nagdadamdam talaga sa kanya, pero alam ni Faith na umaakto lang ito. She rolled her eyes. "Puwede ba, Evren, you deserve it. Huwag ako ang lokohin mo."

Evren tsked again. "I already explained," sagot nito. "Saka 'di ba pinatulog mo na ako sa condo mo. Ibig sabihin bati na tayo."

Inirapan niya ang lalaki. "Sige, mag-assume ka pa."

Tumawa lang ito. "Alam mo bang may sagot ako diyan sa fuck you mo."

Tumaas ang kilay niya. "Ano naman?"

"Harder, brat."

Inirapan niya ito. "Ang landi mo talaga." Tumingin siya sa labas ng sasakyan. "'Di ba Huwebes ngayon? Pumasok ka kaya sa opisina mo. Hindi 'yong piniperhuwisyo mo ako."

"I'm good, brat," sabi nito, saka iniliko ang kotse. "Bukas na ako papasok. Wala naman akong importanteng gagawin. Saka na miss nga kita, 'di ba?"

Iirapan niya sana si Evren pero kinindatan siya nito dahilan para bumilis ang pintig ng puso niya. "Ewan ko sa 'yo." 'Yon na lang ang nasabi niya, saka ihinilig ang ulo sa likod ng upuan.

Ilang minutong natahimik sila hanggang sa marinig niya ang pagrereklamo ni Evren.

"Fuck. I hate traffic." Evren groaned.

Napatingin siya sa nasa unahan nila. Mabagal nga ang usad ng mga sasakyan. Napabuntong-hininga na lang siya, saka umayos ng upo at hinintay na umusad nang mabilis ang traffic.

"God, this is boring as hell," komento ni Evren, saka ihinilig ang likod sa driver's seat.

"Yeah."

Bumuntong-hininga ito, saka pinindot ang maliit na stereo ng kotse niya. Binuksan nito ang FM at pumailanlang ang kanta na sinabayan naman nito.

Ngumiti ito sa kanya. "Come on, brat. Sing with me."

Inirapan niya ito. "Ayoko nga."

Tumawa lang ang lalaki, saka humarap sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Nagpatuloy ito sa pagkanta habang nakatitig sa mga mata niya.

Umikot ang mga mata ni Faith dahil sa pagkanta ni Evren ng "Trumpets" ni Jason Derulo habang nakatingin sa kanya.

"Come on, Brat. Sing," pamimilit nito sa kanya. "Traffic naman, eh. Carpool na lang tayo."

"Ayoko."

"Come on," giit nito, saka pinagsalikop ang kamay nilang dalawa habang ang isang kamay ay nakahawak sa manibela at mabagal na pinapausad ang sasakyan.

Bago na ang kantang tumutugtog sa stereo.

"Hey, it's Touchin', Lovin' by Trey Songz." May pilyong ngiti sa mga labi ni Evren. "This will make you smile, brat," sabi nito, saka sinabayan na naman sa pagkanta ni Trey Songz sa stereo.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon