EPILOGUE

3M 54.9K 32.4K
                  

EPILOGUE

"OKAY, PEOPLE," sabi ni Evren na may hawak na isang basket na gawa sa kawayan. "Just like what we always do." Ngumisi siya. "Phones in the basket. Hurry up."

Calyx groaned. "Yilmaz, ikaw ang nag-aya na mag-bar tayo kaya ikaw ang magbayad."

He looked at Calyx. "Naalala mo ba last month ikaw ang nag-aya, sino ba ang nagbayad?"

Itinuro ni Calyx si Lath or was it Lash? "Siya. Eh, 'yong phone niya ang tumunog, eh."

"Precisely." Ngumisi si Evren, saka inilapag ang basket sa gitna ng mahabang mesa kung saan kasya silang labindalawa. "Sige na, lagay na. Para makapag-umpisa na tayo. Baka pauwiin na tayo ng mga asawa natin mamaya, eh. Alam n'yo naman ang mga 'yon."

Lahat napabuntong-hininga, saka isa-isang inilagay ang cell phone sa basket.

"Where did you get that basket anyway?" Dark asked him.

"Sa bahay ni Knight," sabi niya, saka inilagay ang cell phone sa basket. "Pinahiram sa akin kanina bago sila umalis ng asawa niya papuntang Spain."

Ymar took a deep breath. "Okay. Rum or whiskey?"

"How about beer?" suhestiyon ni Iuhence. "Nakakasawa na ang rum. Marami niyan sa bahay."

Tumingin kay Evren ang lahat ng nasa mesa.

"Ikaw ang host ngayon sa pagpapainom, ikaw ang pipili," sabi ni Lander. "Sige na. Ano na?"

"I'll go with beer," sabi niya.

"Beer it is." Iuhence grinned and called the waiter. "Twelve buckets of beer and twelve order of grilled liempo and sisig."

"'Yon lang ho, Sir?" tanong ng waiter.

"Yeah." Bumaling sa kanila si Iuhence. "May gusto pa kayo?"

Sabay-sabay silang umiling.

"Ayaw n'yo lang magbayad nang malaki, eh."

Itinuro ni Tyron ang basket kung saan naroon lahat ng cell phone nila. "Kung kaninong asawa ang unang mag-text, siya ang magbabayad. Kaya hinay-hinay sa pag-order, Vergara. Buntis pa naman ang asawa mo. Baka bigla 'yong mag-text, ikaw pa ang magbayad. Ang kuripot mo pa naman. Parang wala kang pera."

Iuhence sighed. "Sana nga tulog na ang asawa at mga anak ko. Goodness, sayang ang pera ko."

Sumegunda naman si Calyx. "God bless me. Marami akong anak sa bahay na makukulit. Baka mag-text bigla si Etheyl ko."

"Good thing my Anniza can handle our kids just fine," pagmamalaki ni Dark.

Lander grinned. "So does my beautiful Vienna." Tumingin sa kanya si Lander. "How about you, Yilmaz? Kaya ba ni Faith?"

Bigla niyang naalala kung gaano kakulit ang nag-iisa nilang anak na babae. Isa lang 'yon pero masakit na sa ulo kahit apat na taong gulang pa lang.

"Baka tulog na 'yon," sabi na lang niya.

Tamang-tama naman na dumating na ang order nila. Nagtig-isa-isa silang bucket, saka isa-isang order ng grilled liempo at sisig para pulutan.

"My kid is a bully," sabi ni Valerian habang umiinom ng beer. "Can you believe that he punched his classmate?"

They all frowned, but it was Tyron who asked. "What happened?"

"Apparently..." Uminom si Valerian ng beer. "Naapakan daw ng classmate niya ang paa niya. So, my kid fucking punched him in the face."

Lath tsked. "My kid pushed someone on the playground. 'Buti na lang may umawat. Tumulong pa 'yong kakambal, eh."

Itinaas ni Lash ang beer. "Pati mga anak ko, tumulong."

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon