CHAPTER 17

1.9M 37.7K 11.5K
                  

CHAPTER 17

KINUHA NI FAITH sa bag ang cell phone niya na kanina pa nag-iingay habang mini-make up-pan siya. Natigilan siya kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso niya nang makita kong sino ang tumatawag.

Huminga muna siya nang malalim bago sinagot 'yon. "Hello—"

"Kanina pa ako tumatawag pero hindi mo sinasagot. Where the hell are you? Katatapos lang ng dalawang hearing ko ngayong araw, and I badly needed you but you won't answer my call. Why the hell are you not answering my call?! Last week may ginawa kang promotion sa album mo sa ibang bansa at umalis ka kahit ayaw ako. Then this week, you're always busy with something. Interviews, guesting, etc. Magdadalawang linggo na tayong hindi nagkikita. Palagi kang wala kapag pinupuntahan kita sa condo mo. Sa TV na nga lang kita nakikita, eh. Don't you miss me because I miss you."

Hindi mapigilang mapangiti ni Faith dahil sa kilig na bumalot sa puso niya. Only Evren could do that. "I'm a celebrity, Evren," sabi niya na nalulungkot din kasi matagal na niyang hindi nakikita ang lalaki. "This is my life."

"What about me?" May lungkot sa boses nito. "Where do I fit in your life?"

Huminga siya nang malalim. "Evren, nagpaalam naman ako sa 'yo. At alam mo rin kung bakit kailangan ko 'yong gawin. Saka busy ka rin naman, 'di ba? So pareho lang tayo kaya huwag kang mag-inarte diyan."

"Brat, I haven't seen you for two weeks now."

Faith sighed. "Evren, na-busy lang ako. Saka last appointment ko na 'tong gagawin ko. Pagkatapos nito, I'm all yours." Ngumiti siya. Excited na siyang makita at makasama ito uli. "Promise."

"Okay." Bumuntong-hininga ito. "Nasaan ka ba?"

Sinabi niya rito kung nasaan siya. "Last shooting day for a body wash commercial."

"Body wash commercial?"

"Yep."

"'Yong kaso mo ba ito na pinahawak sa akin?"

"Yes." Hinilot niya ang balikat na nangangawit. "Last scene na. 'Yong sinabi ko sa 'yong lalaki 'di ba? 'Yong hahawakan 'yong likod ko, etc. 'Yon na scene ang gagawin namin ngayon. Wish me luck, ass."

"Okay. Bye."

Napakunot ang noo ni Faith nang biglang maputol ang linya. Napatitig siya sa screen ng cell phone niya. Hmm... bakit kaya hindi nag-violent reaction ang lalaking 'yon? These past few days, may makatabi lang siyang lalaki sa isang interview o guesting, galit nang tumatawag si Evren sa kanya.

He was so possessive of her, so controlling sometimes and so demanding. They talked like they were boyfriend and girlfriend, but actually, they were not. Nagpapanggap lang naman silang magkasintahan sa harap ng camera, pero wala naman talaga silang relasyon. Ni hindi nga niya alam kong ano siya ni Evren.

Friends with Benefits? Sexfriend?

Napailing-iling siya. Walang label kung ano talaga ang relasyon nila ni Evren at aminin man niya o hindi, nasasaktan siya. He talked like he cared for her, but he never talked about love. Hinihintay niyang buksan nito ang topic tungkol sa kung mag-ano talaga sila pero ni minsan, hindi nila iyon napag-usapan.

All she could do was assumed that she was special to him. But those assumptions was laced with doubt, worry and fear. Ayaw niyang mag-assume ng isang bagay na wala naman siyang pruweba.

Pero umaasa ang puso niya na baka nga espesyal siya sa lalaki. Pero wala naman kasiguruhan 'yon. She could be wrong and that was what scaring her. She was scared that someday, Evren would leave her. Hindi iyon kakayanin ng puso niyang tumitibok para dito.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon