CHAPTER 11

2.2M 37.6K 9.1K
                  

CHAPTER 11

FAITH MOANED when she straddled Evren's thighs and felt his XL manhood. Heaven. Matitikman uli niya ang malaki at mahaba nitong pagkalalaki na hindi nawala sa isip niya simula nang may mangyari sa kanila. Hindi man niya aminin sa sarili pero nai-excite siya sa isiping aangkinin uli siya nito.

Mabilis ang mga kilos ng kamay nila na hinuhubaran ang isa't isa hanggang sa mawalan sila ng saplot. 'Buti na lang at kasya sila sa backseat ng Range Rover kaya hindi sila nahirapang gawin ang gusto nila. Para silang sabik at uhaw habang naghahalikan at hinahaplos ang katawan ng isa't isa.

"Fuck, brat..." Malalim ang paghinga ni Evren habang kinakagat-kagat at sinisipsip ang mga labi niya na parang nanggigigil. "You're so hot."

"You too," hinihingal niyang sabi habang nakahawak sa batok nito at mapusok na nakikipaglaban ng halikan. Ang isa niyang kamay ay bumibiyahe pababa sa dibdib ng lalaki, pababa sa abs nito na napakasarap damhim at sa puson. Hanggang sa makarating iyon sa gitnang bahagi ng hita nito kung saan naroon ang buhay na buhay at naghuhumindig nitong pagkalalaki.

Napapikit siya at napaungol siya sa kasiyahan nang mahaplos ang pagkalalaki nitong malaki at mahaba.

"Fucking good..." Evren moaned when she wrapped her hands on his pulsing cock.

Damn. His cock felt so good in her hand.

Lalong naging gigil ang halik sa kanya ni Evren nang umpisahan niyang igalaw ang kamay na nakahawak sa pagkalalaki nito nang pataas at pababa.

"Fuck, brat..." He moaned again while his hands played with her nipples.

Napaungol din si Faith sa ginagawa ng kamay ng lalaki sa katawan niya. It was making her more wet and needy. At lalong lumakas ang halinghing niya nang dumako ang isa nitong kamay sa pagkababae niya at dinama ang clitoris niya.

"Ohh!" Nakaawang ang mga labi na napaliyad siya sa sarap. Lalo na nang ipasok nito sa loob niya ang dalawang daliri at inilabas-masok iyon. Napuno ng daing at ungol niya ang kotse nito. "Oh! Oh! Evren!"

Bumaba ang mga labi niya sa leeg nito. She licked, nipped and sucked the skin on his neck. "Oh, Evren..." nagdedeliryo niyang ungol nang maramdaman niyang malapit na siyang mag-orgasmo.

Mas bumilis ang pagtaas-baba niya sa kamay na nakahawak sa pagkalalaki nito habang ang balakang niya ay sinasalubong ang nakakabaliw nitong daliri na naglalabas-masok sa loob ng pagkababae niya.

"Oh... Evren." She was chanting his name mindlessly in pleasure. "Oh, Evren, oh..."

Heaven... his fingers felt heaven inside her. And the way his thumb teased her clitoris, the pleasure was too much. She have to come. She had to release it.

Pero bago pa niya maabot ang orgasmong inaasam, hinugot ni Evren ang daliri nito sa loob niya at walang pasabing ipinasok at isinagad sa pagkababae niya ang kahabaan nito.

Napasigaw si Faith sa pinaghalong sarap at kirot na dulot ng pagkalalaki nitong sagad na sagad sa loob niya. Her mound felt so full. She could feel it. She could feel his pulsing hard cock inside her and she liked it.

"Darn, you're so big," mahina niyang sambit habang nakayakap sa lalaki at ang mga labi ay malapit sa tainga nito.

"Yes, brat, I'm big." He cupped her butt and squeezed it. "And it's all yours."

Faith crashed her lips on Evren's and snaked her tongue inside. Sabay silang napaungol ng lalaki na ang mga kamay ay nasa mayayamang dibdib niya at minamasahe iyon na lalong nakakadagdag sa libog na nararamdaman niya.

"Move, brat," bulong ni Evren sa mga labi niya. "Ride me fast and hard."

Sa sinabi nitong iyon, umayos siya ng pagkakaupo sa pagkalalaki nito at tumitig sa berdeng mga mata ng lalaki na puno ng pagnanasa para sa kanya.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon