CHAPTER 9

2.1M 39.2K 9.6K
                  

CHAPTER 9

TININGNAN NI FAITH ang sarili sa salamin at mahina siyang natawa sa disguise slash outfit niya. Denim shorts, Evren's T-shirt plus aviator glasses and bull cap.

"Bakit ba ito ang suot ko, ha?" tanong niya sa lalaki na isinusuot ang jacket na hawak.

Evren looked at her. "Kasi..." Inayos nito ang polo na suot. "May pupuntahan tayo."

Tumaas ang kilay niya. "At saan naman 'yon?"

Dalawang araw na siyang nananatili sa bahay ni Evren dahil may reporters pa rin sa bahay niya. Na lalong dumami dahil may nakakuha ng larawan nina Jace at Evren na nagsasagutan sa labas ng bahay ni Jace.

"Pupunta tayo sa Star City," sagot ni Evren.

"Star City?" Bumaba ang tingin niya sa suot. "Na ganito ang damit ko?"

Yumakap sa baywang niya si Evren at tumingin sa kanya nang matiim. "Brat, you rock my shirt like you freaking own it. And you need this to take your mind off from your scumbag ex that's stressing you out these past few days. Alam ko naman kahit hindi mo sabihin sa akin, palagi pa ring laman ng isip mo ang ex mo." Inayos nito ang bull cap niya. "So, let's go and have fun."

Tinanggal niya ang aviator glasses na suot, saka napatitig dito. "Dahil ba talaga ito kay Jace, dahil gusto mong mawala siya sa isip ko o may hidden agenda ka?"

Sa dalawang araw na pananatili niya sa bahay ng lalaki, medyo nababasa na niya ang isa nitong ugali—palaging may hidden agenda sa mga bagay-bagay na ginagawa, lalo na pagdating sa kanya.

"You got me." A sexy smile appeared on his lips. "I actually want to ask you on a date and I just don't know how."

Sumikdo ang puso niya nang mabilis. "Evren..."

"Chill, Faith." He chuckled sexily. "I'm just kidding. I actually want to make you smile and happy and all that so we could have sex tonight."

Inirapan niya si Evren. "Gago."

"Yes, yes, I am." Pinagsalikop nito ang kamay nilang dalawa. "Let's go and delete Jace in your mind, shall we?"

"Ayoko." Pinagkrus niya ang mga braso sa harap ng dibdib. "Tinatamad akong lumabas. At paano kung may makakita sa akin at makakilala ako?"

"Kaya nga ganyan ang suot mo, 'di ba? Para hindi ka makilala," paliwanag ni Evren sa kanya. "Fine." Bumuntong-hininga ito, saka tumitig sa mga mata niya. "Hindi tayo aalis at aakitin kita. And I won't stop until you're in bed with me, moaning my name. Or we could go out, enjoy the day, then tonight, I'll seduce you 'til you're in my bed, naked and writhing in pleasure. Mamili ka sa dalawa."

She glared at him. "Kahit alin sa dalawa, nandiyan pa rin ang kahalayan mo."

Ngumisi lang si Evren at inilahad ang kamay sa kanya. "Well? Pick, brat."

She sighed. "The second one."

Evren smiled and winked at her. "Let's go."

Nagpatianod na lang si Faith sa lalaki. Wala talaga siya sa mood gumala o magsaya. Lalo na't nalaman niya sa balita na bina-bash siya ng fans nina Andy at Jace dahil sa ginawa niya sa kotse at bahay ng lalaki. Hindi lang 'yon, nagpa-interview pa ang dalawa at pinalabas na naghahabol siya kay Jace.

The nerve of that bastard!

Kaya nanggagalaiti siya sa galit at hindi iyon mawala-wala kahit pa siguro mag-party sila ngayon ni Evren. Kung hindi lang siya pinipigilan ni Mommy Ricky na magpa-interview, ginawa na niya. Pero tama rin naman na magpahuli siya sa pagpapa-interview. Para nasa kanya ang huling halakhak.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon