ShaireneCute
Johnariemontealegre  -- Ang promise mo po.. hehe!!  
"WHAT the hell is your problem huh?!" Bulyaw agad ni Reghie kay Matthew. Sobrang nanggigil siya sa binata at gusto niya talaga 'tong batuhin ng projector kanina pa.

Nilingon siya ni Matthew, humalukipkip at sumandal sa gilid ng desk.

"Ang bilis mo naman yatang nakapag-desisyon?" kalmadong tanong ni Matthew.

"Wala akong balak makipaglokohan sa 'yo, Mr. Del Prado.." Matthew tsk two times.

"Very formal huh? Parang wala naman tayong pinagsamahan niyan. Let me remind you, Ms. McAllister—"

"Mrs. Silvano!" Madiin niya bigkas. Kitang-kita niya ang paggalawan ng muscles sa panga ng binata.

"Okay. Mrs. Silvano. My former girlfriend. No need to be formal. Hindi ako sanay. We once shared a bed at malinaw pa 'yon sa utak ko hanggang ngayon." Punong puno ng pait ang tinig nito at halos may diin ang bawat kataga.

"Really huh?! Pasensiya na. Burado na kasi sa 'kin ang lahat ng 'yon. The old memories we once shared was already covered by the new memories with my husband. I'm sorry, Mr. Del Prado. My bastard ex, kung hindi ka pa rin makapag-move-on. Gaano ba nasaktan ang ego mo sa pag-iwan ko sa 'yo para pati ang anak ko gusto mong idamay?!"

Napipilan ito sa sinabi niya. Pero tingin niya ay galit ito ayon sa ekspresyon ng mukha nito. Pakialam ba niya kung magalit ito dahil kahit siya galit dito. Kung galit ito mas doble at mas may karapatan siyang magalit. Umalon ang dibdib ni Matthew sa paghugot at pagpapakawala ng marahas na hininga.

"Wala akong dinadamay. Ginagawa ko lang ang sa tingin kong makakabuti para sa campaign."

Inalis nito ang pagkakahalukip at namulsa naman. Matalim ang titig nito sa kanya at sa hindi malamang dahilan ay naihakbang niyang paatras ang kanyang paa. Parang may kung anong kilabot siyang nadama dahil sa titig nito. A wicked smile appeared on his face, maybe he noticed her nervousness.

"Why? Afraid?" Matthew took a step towards her, causing her to take a step back. Lalong lumapad ang pagkakangisi nito dahil sa biglang pagkabahag ng kanyang buntot. Damn! Anong bang nangyayari sa 'kin?

"Gaano kaya katotoong natabunan na ang mga alaala nating dalawa? Specially those wild memories that we had shared. As I've remembered correctly, you kept telling me that you will never ever forget those.." Matthew kept striding towards her as she kept stepping back.

"Don't you dare come near me," pagbabanta niya at dinuro pa niya ito. Tumaas lang ang sulok ng labi ng binata habang patuloy sa pagsugod sa kanya. Napatigil siya sa pag-atras ng bumangga siya sa sandalan ng sofa.

"Opps! Trap," Matthew said, pulling his hands out of his pockets, reaching out but she shoved his hand away.

Hindi niya gustong hawakan siya nito at baka bumigay na naman siya. Mula sa kanyang mukha ay bumababa ang tingin ni Matthew pababa sa kanyang katawan at huminto sa pribadong parte niya. Ngali-ngali niya itong tadyakan pero halos nagwawala ang hormones niya sa paraan nang pagtitig nito sa kanya.

"Don't touch me! Binabalaan kita! I have um... I have a... mouse trap down there!" Ibinalik ni Matthew ang tingin sa mukha niya. A sudden amusement crossed on his face. Nakagat niya ang kanyang labi sa katangahang sagot niya.

"Mouse trap," Matthew uttered, grinning. He leaned closer to her, placing his hands on the top of the backrest of a sofa, caging her. She swallowed greedily, pressing his lips together.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!