BUONG kasabikang naglalakad si Reghie sa corridor ng Galvez's building para puntahan ang limang taon niya ng kasintahan na si Matthew Del Prado sa opisina nito. Gusto niya itong ayaing lumabas para mag-celebrate at batiin na rin dahil ito na ngayon ang vice president ng Galvez Group of Companies-- ang pag-aari ng pamilya ng kaibigan niyang si Iñigo Galvez na siyang Presidente na ngayon ng kompanya. Del Prado family is the second major shareholder in Galvez Group of Companies.

"Hi, Maya!" Reghie greets Matthew's secretary with a radiant smile. Napaangat ng ulo ang sekretarya na kanina ay halos nakasubsob sa kung ano man ang pinagkakaabalahan.

"M-ma'am Reghie, ano pong ginagawa niyo dito?" tanong ni Maya na ikinakunot ng noo niya dahil sa biglang pagkataranta nito.

Pero sa halip na sagutin niya ito ay tumuloy na siya sa pinto at buong kasabikang binuksan ito at pumasok. Hindi niya nadatnan si Matthew sa loob. Lumapit siya sa desk nito. Nakita niya ang coat ng kasintahan na nakasabit sa coat hook rack at may coffee cup ng La Croise café sa desk.

"'Asan 'yon?" naisip niyang baka lumabas lang o kaya ay nand'on sa opisina ni Iñigo.

She had turned to leave the office. Half way na siya sa pinto nang bigla niyang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo kaya muli siyang tumigil at nilingon ito.

Pero para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya sa mga oras na ito ay hihimatayin siya sa biglang paninikip ng kanyang dibdib sa nasasaksihang tagpo sa mga oras na 'to.

"B-Babe!" Matthew said, his voice was barely a whisper and tense. Reghie tilted her chin, clenched her fists as her chest heaved up and down.

Sa itsura pa lang ng palikero niyang boyfriend e alam na alam na niya kung anong bagay ang pinag-kaabalahan nito sa loob ng banyo. Shirtless ang tarantado at butil butil ang pawis sa dibdib at may kasama lang namang malanding babae. Ang babaeng minsan na niyang nakita sa loob ng opisina ni Matthew na nakaupo sa ibabaw ng desk habang nakapulupot ang mga binti sa baywang nito at nakikipaglaplapan lang naman sa nobyo niya - si Vivienne Jones - ang sikat na sexy actress/anak ng kaibigang matalik ng magulang ni Matthew.

"B-babe, let me explain. Kung ano man ang iniisip mo, mali. Okay." Mali! Mali naman talaga ang ginagawa niya.

Hindi na talaga magbabago pa ang hayop! Kung kailan kasi sila tumagal ng limang taon ay ngayon pa talaga nagloloko. Siguro ay nagsasawa na ito sa kanya kaya naghahanap na ng bago. Tumalikod siya para sana umalis pero natigilan siya dahil sa nahagip ng mata niyang ngisi sa mukha ng hitad. Napapikit siya at nagpakawala ng marahas na paghinga. Muli niyang hinarap ang dalawa at sinalubong ang titig ng babae. Marahan siyang lumapit sa dalawa. Ang matalim niyang titig kay Vivienne ay lumipat kay Matthew na animo'y asong nabahag ang buntot.

"Isang tanong. Isang sagot. Mahal mo pa ba ako? O siya na ang mahal mo? Buong puso kitang ibibigay sa kanya!" Nakatiim bagang niyang tanong.

"B-babe-"

"Sagot!" She squealed loudly.

"Ikaw, ikaw, syempre ikaw, walang namamagitan sa amin ni Vivienne, hayaan mo akong magpaliwanag," tarantang tarantang sagot ni Matthew. Muli niyang tinignan ang babae.

"Did you hear him?!" Buong tapang at kompansiya niyang tanong sa babae.

Kita rin niya ang inis sa mukha ng babae. Natural lang na mainis ito dahil harapan siyang tinanggi ni Matthew. Kahihiyan iyon para dito dahil ang isang pantasya ng bayan na katulad nito ay itatanggi lang ng isang lalaki. Taas noo siya nitong tinitigan bago siya nito nilagpasan na nabangga pa ang balikat niya.

"By the way, Matt, you never fail me. I have a great time with you. Next time again, bye!" Lalong parang kumulo ang dugo niya sa narinig.

"B-babe."

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!