NAGPAKAWALA si Reghie nang marahas na hininga habang nakatingala sa isang establisyemento. Pinakatitigan ang nakaukit na pangalan sa entrada nito — Genovese Restaurant. Sobra siyang kinakabahan. Pakiramdam niya may mga nagtatakbuhang daga sa kanyang dibdib sa sobrang kabog ng dibdib niya. She really had a weird feeling that something might happen today, she didn't even knew whether if it is bad or good.

She took a deep breath once again and released it before went inside the restaurant to meet Mr. Salcedo. Agad niyang inilibot ang paningin sa loob ng restaurant para hanapin ang ginoo. Pero kahit anino nito ay hindi niya masilayan.

"Good after noon, ma'am," a waiter politely greeted her. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Isang tipid na ngiti at tango ang tugon niya rito.

"Ikaw po ba si Ms. Regina McAllister?" tanong ng waiter.

"Yes, ako nga."

"Hinihintay po kayo ni Mr. Salcedo sa kanyang opisina." So, this restaurant owned by Mr. Salcedo. Inilahad ng lalaki ang kamay para ituro kung saan siya dapat pumunta.

"Reghie." Natigil ang tangka niyang pagsunod sa lalaki nang may tumawag sa kanya. Agad niya itong nilingon.

"Amira. Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa kapatid.

"Magkikita kami ni mommy."

"Mawalang galang na po," the waiter butts in.

"Pumunta na lang po kayo sa opisina ni Mr. Salcedo. Kanina pa niya po kayo hinihintay." Naguluhan siya bigla sa sinabi ng waiter. Kung gan'on ay pati si Amira ay kasama sa pag-uusap nila ni Mr. Salcedo. At mukhang kilala talaga sila ng waiter. May isang lalaki namang lumapit sa kanila. Kaswal ang kasuotan nito. Isang denim pants at kaswal na coat na ipinatong sa puting t-shirt nito. Matangkad at may itsura. Gwapo sa madaling salita.

"Hi, I'm Patrick, Christopher Salcedo's son. Kindly go to my dad office at doon niyo malalaman ang dapat niyong malaman," magalang naman nitong sabi.

"I came here to see my mom, not your father," pagtataray ni Amira sa lalaki.

"Just go!" walang kangiti-ngiting utos nito. Punong-puno ng awtoridad ang boses na taliwas sa tono nito kanina. Ang kapatid niyang ubod ng taray ay nagsitikwasan ang perpektong kilay.

"Inuutusan mo ba ako?!"

"What do you think?" balak na tanong ng lalaki. Amira's chest heaved up and down. Hinawakan ni Reghie si Amira sa braso at hinila. Siguradong aawayin nito ang lalaki.

"Ano ba Regina!?" singhal sa kanya ng kapatid pero hindi niya ito binitawan. Mabilis naman na sumunod sa kanila ang waiter at tinuro ang pinto ng opisina ni Mr. Salcedo. Pinagbuksan sila nito ng pinto.

Agad na tumayo si Mr. Salcedo nang makita sila at sinalubong sila nito.

"Hi, have a seat." Alok nito at tinuro ang isang set nang sofa.

"Bakit mo kami pinapunta rito?" tanong niya sa ginoo. Bago pa man makasagot ang lalaki ay bumukas na ang pinto. Ang kanilang ina ang naroroon na para bang gulat na gulat ang itsura nito. Mabilis na lumapit si Almira kay Reghie at Amira at sabay silang hinawakan nito sa braso.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!