@hyoushou - Merry Christmas.


No edit-- Pakitama na lang po ang mga mali-mali..


PAGKATAPOS makausap ni Matthew si Amira ay agad siyang lumabas ng unit at agad na hinagilap ng kanyang paningin si Reghie. Kailangan niyang tanungin ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pero sa mga sinabi at narinig niya mula kay Amira ay alam niya at sigurado siyang tama ang hinala niya. Siya ang ama ni Mateo. Nakita niya ang junior copy writer na naglalakad sa pasilyo at papalapit sa kinaroroonan niya. Agad niya itong sinalubong.

"Have you seen Reghie?" tanong niya hustong makalapit siya sa dalawang babae.

"Nasa kabilang unit, Mr. Del Prado," tinuro nito ang isang unit. Ang unit na ginawang dressing room nila Reghie.

"Thank you." Iniwan niya ang dalawa at mabilis na tinungo ang naturang unit. Hindi na niya pinagkaabalahan pang katukin ang pinto dala ng samo't saring emosyon na naghahari sa kanyang dibdib.

He slammed the door open. He saw Russo who looked shock by his action. Napatiim-bagang siya nang makita ang lalaki. Parang sumiklab ang galit niya para dito sa isipang inaangkin nito ang sarili niyang anak. Agad niyang nilapitan si Russo na hindi pa rin nakakabawi sa pagkagulat.

"Ako ba ang tatay ni Mateo?!" agad niyang bulalas. Nagtatagis ang kanyang bagang at sa itsura niya ngayon sigurado siyang matatakot ang kahit sino. Makikita 'yan sa reaksiyon pa lang ng mukha ni Russo na animo'y nakakita ng kagilagilalas na pangyayarai.

"A-ano'ng sinasabi mo?" nauutal nitong tanong. Hinaklit niya ito sa kwelyo at marahas na itinayo mula kinauupuan.

"You know what I'm talking about! Don't fool me. Sagutin mo ako nang maayos at siguraduhin mong magugustuhan ko ang isasagot mo kung ayaw bangasan kita." Nanlaki ang mata ni Russo na lalong nahintakutan.

"I-I don't understand you! Let go of me—"

"'Wag mo akong gaguhin! Magsabi ka nang totoo! Ako ba ang tatay ni Mateo!" Umalingawngaw ang galit niyang boses sa buong silid at lalong kinuyom ang palad na nakahawak sa kuwelyo nito.

"Matthew! Anong ginagawa mo!?" Narinig niya ang boses ni Reghie at naramdaman niyang hinawakan siya nito sa braso. Nilingon niya si Reghie na ikinasinghap nito. Rumistro ang takot sa magandang mukha nito.

"Ikaw ang magsabi sa 'kin ngayon. Anak. Ko. Ba. Si Mateo!" Ramdamn niya panginginig ng buo niyang katawan sa sobrang galit. Kita niya ang panunubig ng mata ni Reghie pero matapang siyang tinitigan nito.

"Hindi!" Matigas na bigkas nito. Her answer fueled his anger. He knew she lied. Muli niyang hinarap si Russo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakakuha ng sagot na gusto niyang marinig.

"Ikaw ang sumagot! At magsasabi ka ng totoo dahil kung hindi sisiguraduhin ko sa 'yong manghihiram ka ng pagmumukha sa aso!"

"Wala akong alam sa sinasabi mo! Mateo is my son!" Muli itong napaupo sa sofa at inambahan niya ng suntok na hindi na niya nagawang ipadapo pa sa mukha nito ang kamao niya dahil sa sigaw ni Reghie. Hindi siya nagbibiro sa mga oras na ito at talagang sisirain niya ang pagmumukha ng lalaki kung hindi ito magsasabi ng totoo.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!