Promote

118K 1.4K 40


Please support my other stories.. Posted already!!! Thank you!!! 

-Perfect Crime - Miguel Montecillo
-Heredera Series #1- HERA
-Dealing with my Ex's twin


Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Please support my other  stories

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Please support my other  stories..  Posted  already!!!

-Perfect Crime - Miguel Montecillo 
-Heredera Series #1- HERA
-Dealing With My Ex's Twin - Rostov Esquivel

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!