Chapter 31

142K 1.6K 46

        "FINALLY!" mahinang bulalas ni Matthew nang marinig ang boses ni Reghie sa kabilang linya. Kanina pa niya ito tinatawagan pero hindi sumasagot. Gusto niya itong sorpresahin sa pagdating niya. Isang linggo na rin silang hindi nito nagkikita. Pulos skype lang ang ginagawa nila. He misses his babe and his son so much. Galing siya ng Davao kasama ang kanyang ama. Binisita nila ang construction site na ginagawang condominium doon. And now his on his way home, pinadala niya sa airport ang sasakyan niya sa driver ng mommy niya.

"Hey babe! I'm sorry, nasa bathroom kasi ako kanina. Kailan ka ba uuwi? Miss na miss na kita." Sunod-sunod na sabi ni Reghie sa kabilang linya. He could feel a huge smile splitting his face as he heard it from Reghie. Tragis! Ang bakla pero kinikilig talaga siya kapag ganito si Reghie eh.

"Hindi ko pa alam eh. Maybe tomorrow, the day after tomorrow or next week. There is no tentative date," pagsisinungaling niya. Gusto niya talaga itong sorpresahin. Narinig niya itong nagbuntong-hininga.

"I miss you, babe," aniya.

"I miss you more," nahimigan niya ang lungkot sa boses ng kasintahan.

"Sandali nga! Ang sabi mo bibisitahin mo lang ang constraction site! Bakit parang ang tagal mo naman yatang bumalik!? Nambababae ka ba diyan, Del Prado!" Biglang ay natawa si Matthew. Kung kanina ay mahihimigan ang matinding pangungulila sa boses nito, ngayon naman ay sobrang tapang.

"Jealous? Hmmm?" Muli ay isang buntong hininga ang narinig niya rito.

"No! Alam kung hindi mo ako kayang lokohin," confident na sabi nito.

"Of course, we miss you so much, malungkot na si Jun-Jun ng isang linggo." Narinig niya ang pagbungisngis nito sa sinabi niya. Alam nito kung anong Jun-Jun ang tinutukoy niya.

"Mariang palad is surely taking care of him. Tell him that his pugad is in a good hand, may nagpapaligaya sa kanya."

"What?!" Si Reghie naman ngayon ang natawa dahil sa pag-alsa ng boses niya.

"Yes babe, it's a red, just a slender pero magaling. Its name is iron man."

"Its? So what was it?"

"A vibrator," pabulong nitong sabi na sinundan ng maharot na bungisngis. Biglang siyang napalunok, parang nanunuyo ang lalamunan niya bigla, and in an instant his friend started growing.

"Wew!!" Iginalaw niya ang kanyang pang-upo para makapag-adjust ang pagkakalaki niya mula sa pagkakasakal nito mula sa loob ng pantalon niya. Bigla ang pagsikip nito. Hinila niya rin ang neckline ng kanyang puting t-shirt na animo'y nasasakal siya at nahihirapan huminga.

"I wonder if how you use it, if how you reached your peak with that? I wished I could see you pleasuring yourself."

"If you are here right now, I would pleasure myself for you," sensuwal nitong sagot pero marahang tumawa. Alam niyang nagbibiro lang ito. Pero sa ideyang magiging miron siya habang pinapaligaya nito ang sarili ay talagang nagwawala ang lahat ng cells niya sa katawan.

"What exactly you are doing right now, babe?" he asked, cocking his head side to side.

"I am rubbing lotion all over my body," Reghie replied.

"Naked?"

"Uh-huh! Why?" Thinking Reghie naked while sensually rubbing lotion all over her fucking sexy body is making him horny.

"Do it now babe! Pleasure yourself, please!" biglang namutawi sa bibig niya. Malapit na siya sa bahay at paniguradong kung gagawin nito ang bagay na iyon ay aabutan niya ito sa gan'ong tagpo.

"W-what?" bakas ang gulat sa boses nito.

"Phone sex! I am fucking horny babe! Para na akong sinisalaban dito, naiisip ko pa lang ang hubad mong katawan. My fucking birdie wanted to fly out of my pants! Whoo!" Natahimik si Reghie sa kabilang linya.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!