Excerpt po  ito  ng  revision  book.  (Chapter7) Madaming  nabago ...  chapter  1, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27  yan  po  ang  mga  nabago.  Karamihan  diyan  wala  sa  wattpad  na  nasa  book.  Siguro  kapag po bumili  kayo ng book  better  na  basahin  ulit  kasi  nag-iba  ang  relasyon  nila  ng  ama  niya  dito.  haha!  Hindi  ko  naman  buburahin  ang  nasa  wattpad  since  self-pub  lang  naman  ito.  

Book  Details:  
size:    5x8
paper:  white  paper
Hinati  siya  sa  dalawa.  Part 1 and  part 2.

Price: 230  each  kung  bibilhin  siya  separately.

           450 kung  bibilhin  as  a set  without box.

           500 kung  bibilhin  as  a  set  with  box.

Number of pages : 172-175  pages  each  book/ 300pages  for  the  whole  story.

Saan  pwedeng  bilhin?  Kindly  visit  Thinkta  fb  page  at  doon  po  kayo  mag-inquire. Sila  rin  po  ang  magpapadala  ng book sainyo.  

Pre-order  period  start  tonight:  April 11- April 20/23

After  ng  pre-order  ay  doon  palang  gagawin ang  production. Mga  3 weeks to  1  month  daw  bago  matapos  ang  printing depende  sa  kung  gaano karami  ang  order. 

here's  promotional pictures of My Bastard  Ex.

here's  promotional pictures of My Bastard  Ex

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Excerpt - Chapter  7, unedited.

NAPAPALO si Reghie sa bubong ng kanyang sasakyan. Pumihit siya patalikod at sumandal sa gilid ng kotse. Naiwan niya ang bag sa loob ng opisina ni Matthew. Naisip din niya ang mga nasabi niya kay Matthew. Sobra ba ang nasabi niya? Nagsasabi lang naman siya ng totoo, eh. Napahaplos siya sa kanyang noo.

Bumalik si Reghie sa opisina ni Matthew. Wala si Maya sa desk kaya tumuloy na siya. Saktong pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Matthew na tila nagpupunas ng mata gamit ang daliri. Natigilan ito nang makita siya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto.

"Naiwan ko ang bag ko," aniya sa mahinang boses. Nang ipihit niya ang tingin sa kung saan niya nabitawan ang bag ay naroroon nga iyon. Agad niyang nilapitan at pinulot. Sa pagbalik niya ng tingin kay Matthew ay nakatayo na ito. Nakatitig ito sa kanya. Hindi niya maintindihan pero parang tinutunaw ng mga titig nito ang puso niya. Malamlam ang mga mata nito. Malungkot. Tila nangungusap at nangangailangan ng kalinga.

"I'm sorry," it suddenly slipped from her mouth.

"I'm sorry sa mga nasabi ko." Pagkasabi niya n'on ay pumihit na siya at tinungo ang pinto. Walang gana niyang hinawakan ang doorknob. Matinding kalungkutan ang bumabalot sa puso niya dahil sa katotohanang ang lalaking nanakit sa kanya ay mahal na mahal pa rin niya. Ang tangka niyang pagpihit sa seradura ay natigil nang may kamay na humawak sa kamay niyang nakahawak sa doorknob. Agad niyang nasamyo ang mabangong amoy ni Matthew nang lumapat ang katawan nito sa kanyang likod. Itinukod nito ang isang kamay sa pinto sa gilid niya.

"Matthew," usal niya.

"Stay," he whispered, his breath lightly brushing at the back of her ear. Nagbigay iyon ng ibayong kiliti sa buo niyang katawan.

"Let me go. I'm in a hurry," sabi niya sa mababang boses. Hindi niya magawang singhalan ito. Her strength in enmity inexplicably gave out. Wala siyang maramdamang galit. Ang kalungkutan na naghahari sa puso niya kanina ay napalitan ng matinding kaba na epekto ng pagkakadikit ng katawan nila ni Matthew.

"Alam natin parehas na matindi parin ang atraksiyon ng mga katawan natin sa isa't isa. And that is your reason why you  are  refusing  to  work with me, tama ba?"

Isa iyon sa dahilan pero ang mas main reason niya ay si Mateo. Ayaw niyang mapalapit si Mateo kay Matthew. Nagpakawala siya ng marahas na hininga at pumihit paharap rito but it was a wrong move dahil ang katawan nitong nakadikit sa likod niya kanina, ngayon ay sa harapan na niya dumikit at parang may apoy na dumila sa pagitan ng hita niya dahil doon. Pero hindi niya pinakitang naaapektuhan siya sa pagkakalapit nila.

"Akala mo laging ikaw ang dahilan ng desisyon ko 'no? I wasn't affected by you." Itinukod ni Matthew ang braso sa pinto sa gilid ng mukha ni Reghie. Agad siyang umiwas ng tingin dito. Matthew cupped her chin and lifted her face, looking at her directly into her eyes.

"The sexual tension between us is still strong. I know that you could feel it too. Don't deny it, Babe. I better know you." His voice husky with emotion. Reghie gasped when Matthew pressed his maleness against her belly. Kung magpapatuloy ito sa pang-aakit sa kanya ay baka bumigay na talaga siya.

"See. You are gasping." Tukso nito at nakakalokong ngumiti. He tenderly brushed the pad of his thumb over her bottom lip.

"We are affecting each other, Reghie. We were  looking  each other like we want to devour each other alive. Bakit hindi natin pagbigyan ang pangungulila ng mga katawan natin para sa isa't isa?" Halos hindi na makahinga si Reghie nang masuyong ikiskis ni Matthew ang tungki ng ilong sa kanya. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Nakakalasing at nakaka-adik.

"Hindi mo ba na-miss ang mga halik at haplos ko? Ang mainit na mga sandaling pinagsasaluhan natin noon?" Hinapit siya ni Matthew sa baywang. Lalong bumaon ang katigasan nito sa puson niya.

"I could feel your pussy throbbing in anticipation, Babe. Hindi masamang umamin paminsan-minsan."

Oo na tang-ina ka! Ang lakas mong magpalibog! Pero hindi niya 'yon sasabihin dito hanggat nasa tamang katinuan siya. Never ever!

"You still want me, right?"

"No!" agap niya.

Ngumisi ito at inilapit ang labi sa labi niya. Parang gusto na niyang ibuka ang mga labi and let him invade her mouth with his tongue. Gusto niyang madama ang mga halik nito. Gusto niyang maramdaman ang mainit na palad nito sa balat niya. She wanted to feel his throbbing manhood inside her. Sa erotikong mga naiisip ay kusang gumalaw ang balakang ni Reghie pataas dahilan para kumiskis ang matigas na pagkalalaki ni Matthew sa kanyang nangangailangang pagkababae. Umungol si Matthew. Lalong tumaas ang sulok ng labi nito dahil sa ginawa niyang iyon.

"Your mouth may deny it, but your body can't deny that it lusts for me. The way how I wanted to taste every inch of your body," he said huskily. Ang kamay nitong nasa baywang niya ay dumulas pababa sa pang-upo niya at mariin nitong pinisil at idiniin pa ang katigasan nito sa kanya na muli niyang ikinasinghap.

She could feel her entire body screaming for her to close the deal. Why can't indulge her sexual desire? Matagal ng panahon na hindi niya nararanasan makipagniig. Hindi niya kayang gawin iyon sa ibang lalaki kahit pa ba nakakaramdam siya ng init ng katawan paminsan-minsan. Bakit nga ba hindi niya punan ang pangangailangan ng kanyang katawan sa pamamagitan ng ama ng anak niya? Ang lalaking tanging nagmay-ari sa kanyang katawan. Kahit ngayon lang. Just for now.

"Hindi mo nililigawan ang kapatid ko?" bigla ay naitanong niya.

"Hindi. At hinding-hindi." Mabuti na ang nakakasigurado. Ayaw niya namang masaktan ang kapatid niya. Kahit na ba may pagkakampon ni satanas iyon ay mahal pa rin niya si Amira.

"Let's satisfy our hunger then," aniya. Natilihan si Matthew sa sinabi niya na tila hindi inaasahan na papayag siya. Initsa ni Reghie ang bag. Pumulupot ang kamay ni Reghie paikot sa batok ni Matthew at siya na mismo ang humalik sa lalaki.  

----

Sana  support  niyo po! Sa mga nagtatanong naman about  Yaya J and David Story. Tapusin ko lang ang  Stories  nila  MM  and  Tessmarie.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!