Ang saya ko dahil sa mga comment at votes niyo. hehe! Kaya update ako ngayon. love you all!!!  Plus binalik na ni watty sa ranking ang MBE. Pinaglaban ko talaga yun. hehe!  Kaya ingatan ko na talaga ang pagawa ng BS..

"PAPUNTA na," aniya sa kabilang linya. She was driving with one hand and she has her phone in her other hand, talking with Matthew. She's on her way to Del Prado's mansion. Nandoon ngayon si Mateo at siya naman ay susunod para makausap ang ina ni Matthew. Gusto raw siya nitong makausap.

"Miss na kasi kita eh." Umirap siya sa hangin dahil sa sinabi ni Matthew.

"Puwede ba, Matthew! Sige na, malapit na ako." She ended the call and put the cellphone on the dashboard at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Inihinto niya ang sasakyan ng may umatras na sasakyan na nakaparada mula sa gilid ng kalsada dahilan para bumalandra ito sa daan. Sumilip siya sa binta ng kanyang sasakyan. Nakuha ang antensiyon niya ng isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas ng isang restaurant nang dumako ang kanyang mata sa plate number nito.

"Sasakyan 'yon ni mommy ah. Sino kaya ang kasama niya?" akma na niyang patatakbuhin ang sasakyan nang makita ang isang lalaki na sumasakay sa kotse ng kanyang mommy.

"Sino 'yon?" Ilang sandali lang ay umusad na ang sasakyan ng kanyang ina. Pinausad na rin niya ang kanyang sasakyan dahil sa sunod-sunod na busina mula sa mga sasakyan na nasa likuran na naantala dahil sakanya.

Natagpuan na lang ni Reghie na nasa tapat siya ng isang hotel kung saan nagtungo ang sasakyan ng kanyang ina. Hindi maganda ang kutob niya sa nasasaksihan. Pero sana mali ang hinuha niya. Nang umibis si Almira at ang lalaki sa sasakyan at pumasok sa hotel. Agad naman niyang tinungo ang hotel entrance at mabilis na bumababa ng sasakyan. Iniabot niya ang susi sa Valet saka pumasok ng hotel at pinagmasdan si Almira at ang lalaki na tinungo ang elevator. Iniisip niya kung paano niya ito masusundan na hindi siya mapapansin. Tumingin siya sa front desk at biglang nagkaroon ng pag-asa nang makita ang isang front desk clerk na kakilala niya. Dating kaklse sa kolehiyo. Agad siyang lumapit dito.

"Reysell. Reysell Ann Sabila," Umangat ng tingin ang babae sa kanya at pinagmasdan siya nito na parang kinikilala siya.

"It's me, Reghie. Regina McAllister," pakilala niya dito. Bigla naman itong ngumiti nang marahil ay naalala na siya.

"Reghie. The campus crush. How are you? We haven't seen each other since graduation." Inikutan niya ito ng mata sa "campus crush" na sinabi nito. Reysell was also a campus crush way back.

"Oo nga eh. You weren't even attending the previous reunions. Ang balita ko sa abroad ka na."

"Yeah. This year lang ako bumalik ng Pinas para sa pag-ibig."

"Ow! Congrats then."

"'Wag muna. Hindi pa bumibigay eh. Hinahabol ko pa. Woman hater," Reysell said, giggled.

"Hay naku, Reysell. Hindi ka talaga nawawalan ng pag-asa kay Sir Dathan. Iniwan mo ang karangyaan para sa kanya." Ani ng isang clerk. Ngumiti lang si Reysell at bumaling uli sa kanya.

"So. What are you doing here? Are you with who? May asawa ka na ba?" sunod-sunod nitong tanong.

"Um.. Can you help me? My mom is here. Meeting with her friends. May naiwan kasi siyang importante at kailangan kung ihabol. I tried to call her but she didn't pick up her phone. Ihahatid ko na lang sana sa room. But I don't know which room she was."

"Okay. Anong ngang name ng mom mo?"

"Um. I think hindi sa kanya nakapangalan ang reservation. Kasama niya kasing pumasok ang asawa ng friend niya but I don't know the name. 'Yong lalaking huling kausap mo kanina." Reysell looked at her, confused mixed with suspicion. Ginagap niya ang kamay nitong nakatapong sa counter top.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!