"F--ck!" bulalas niya at biglang bumangon nang makita niyang punong-puno ng likido niya ang mukha ni Reghie. Mabilis niyang hinila ang bedcover at agad na pinunasan ang mukha nito. Bumungisngis pa ito.

"Your juice was delicious!" natatawang sabi nito habang pinupunasan niya ang mukha nito. Napangiti siya habang nakakatitig sa mukha ni Reghie. Kung sana lang maaari niyang ibalik ang lahat ginawa na niya. Dinampian niya ito ng masuyong halik sa labi. Reghie smiles at him.

"You want more? Kaya mo pa ba? O hanggang isa na lang ang kaya mo?" marahan siyang natawa.

"Kahit magdamag kaya ko," he said and Reghie giggled once more. Pero bigla itong napangiwi at hinawakan ang mukha kaya muli siyang natawa.

"Just wait for me." Tumayo siya at tinungo ang bathroom. Kumuha siya ng white cotton face towel sa bathroom cabinet at binasa iyon bago muling lumabas. Napangiti siya nang makitang nakadapa na ito sa kama at mukhang tulog na. Lumapit siya at umupo sa tabi nito.

"Ang lakas ng loob maghamon tutulugan lang pala ako." Pinatihaya niya ito at marahang pinunasan ang mukha.

"Babawiin kita. Babawiin ko kayo ni Mateo sa kahit na anong paraan." Marahang umungol si Reghie at bahagyang minulat ang mata at ngumiti sa kanya. Ipinulupot nito ang braso sa baywang niya.

"Tabihan mo ako," anas nito.

"Ang lakas ng loob mong mag-aya ng round two tutulugan mo lang pala ako," nakangiti niyang sabi dito.

"I'm too sleepy, bukas na lang," sagot nito na halos hindi maintindihan ang boses dahil sa hina. Inilapag niya ang bimpo sa sidetable saka humiga sa tabi nito. Pinaunan niya si Reghie sa kanyang braso bago hinila ang comforter at itinakip sa hubad nilang katawan. Marahan niyang ipinaikot ang braso kay Reghie at inilapat ang labi sa noo nito.

"I love you," bulong niya habang na nakalapat ang mga labi sa noo nito. Reghie gently stirred and tightened her arm around him.


PAKIRAMDAM ni Reghie ay mabibiyak ang ulo niya. Ang bigat nang pakiramdam at sa tuwing susubukan niyang dumilat ay parang umiikot ang paligid.
"Hang over," usal niya at sinapo ang noo at marahang minasahe iyon.

Muli niyang idinilat ang mata niya at muli ay parang umiikot ang paningin niya. Hinayaan lang niyang nakabukas ang mga mata niya hanggang sa maging klaro ang vision niya. She blinks her eyes several times to make her vision more clear. Napalunok siya at biglang nilukob ng matinding kaba nang mapagtantong wala siya sa sariling silid. Napahawak siya comforter banda sa kanyang dibdib at napalunok nang paulit-ulit.

Marahan niyang pinaglakbay ang paningin sa kabuan ng silid. It looks familiar pero hindi niya maalala kung saan niya nakita ang silid na 'to. What happened last night? Napapikit siya nang mariin nang maalala ang lalaki sa bar kagabi. Kakarating pa lang niya ng bar ay panay na ang lapit sa kanya ng lalaking nagngangalang Damian. Nadagdagan ang kaba niya sa biglang Pagsulpot sa bahagi ng kanyang utak sa possibleng nangyari. Dahan-dahan niyang inangat ang comforter and she almost fainted when she discovered that she was completely naked. Bigla ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Umupo siya at mahigpit na humawak sa comforter.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!