Charlotte abejuro  hello.. Yam-yam kapag anak mo ba siya. Sensiya na late update. Years ago....

NAKAPAMULSA si Matthew habang pinapanood si Reghie na umakyat sa intablado para tanggapin ang diploma nito. Sa lahat nang nakita niyang tumatanggap ng diploma ito lang yata ang nakita niyang malungkot. Pagkatapos nitong tanggapin ang diploma ay humarap ito sa mga tao. Nang dumapo ang mata nito sa gawi niya ay agad siyang kumaway. In an instant, her face lit up. It was like a magic. Kung kanina ay sobrang lungkot nito, ngayon naman ay para itong nakakita ng isang dyamante sa sobrang liwananag ng mukha. Mabilis itong bumababa at tumakbo sa kinaroroonan niya. Isang mapuwersang yakap ang ibinigay nito sa kanya dahilan para maihakbang niya ang isang paa sa kanyang likuran para makapagbalanse. Natatawa niya itong niyakap.

"You're here! Thank you, you came!" He heard her sobbing kaya marahan niya itong inilayo mula sa pagkakayakap sa kanya.

"Bakit?" he put her face between his palms and wiped the tears away.

"Asan ang pamilya mo?" hindi ito umimik. Napapikit siya sa isipang wala man lang dumalo sa pamilya nito sa araw ng pagtatapos nito sa kolehiyo.

"Hindi sila nagpunta?!" tiim-bagang niyang tanong.

"Pumunta sila ng San Francisco. Birthday kasi ng kapatid ko ngayon."

"Fuck them!" he uttered a curse before hugging Reghie. Nasusuklam talaga siya sa pamilya ng kasintahan.

"Pero okay lang 'yon. Nandito naman ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko."

Bakas ang galakan sa tinig ng dalaga pero alam niyang kahit paano ay nasasaktan ito.

One of the reason kaya hindi siya gumagawa ng ikakasama ng loob ng dalaga dahil masyado na itong maraming pinagdadaan sa pamilya. Alam niyang anak lamang sa pagkadalaga si Reghie at may isa itong kapatid na nag-aaral abroad. Mabait ang stepfather nito pero hindi ang sariling ina nito. Walong buwan na rin silang magkasintahan ni Reghie.

"May pupuntahan tayo," bulong niya sa ibabaw ng ulo nito. Tiningala siya nito.

"Where?" ngumiti lang siya at hinalikan ito sa noo.

Napapabulalas ng "wow" si Reghie habang binubusog ang mata sa over-looking view. Dinala niya si Reghie sa resthouse niya sa antipolo at doon nagcelebrate ng graduation day nito. May inutusan siya para mag-set-up for a candle light dinner. Tumayo siya mula sa kinauupuan at nilapaitan si Reghie na nakahawak sa barendilya habang nakatanaw sa mga ilaw na animo'y mga bituin na nagkikislapan na nagmumula sa syudad. He enclosed her in his arms from behind and he nuzzled into her neck, sniffimg her alluring scent.

"I love you," he whispered against her neck. Hinaplos ni Reghie ang braso niya at umusal din ng "I love you too" Kumalas siya mula sa pagkakayakap dito at iniladlad sa harap ni Reghie ang isang kuwentas. It's a thin platinum necklace with. Ang pendant nito ay isang solid heart na punong-puno ng maliliit na diyamante at nakapaloob sa mismong puso ang ga-sinulid na chain nito.

"Wow! Is this for me?" tanong ni Reghie.

"No. For the girl I love most." Marahang natawa ang dalaga.

Ikinabit niya ang kuwentas dito at hinawi ang mahabang buhok nito para maisaayos ang pagkakasuot ng kuwentas dito. Kinintalan niya ng pinong halik ang lantad nitong batok. Napaungol si Reghie at marahang ginalaw ang balikat at ulo nito na animo'y nakikiliti kaya napangiti siya. Muli niyang dinampian ito ng halik at gan'on uli ang naging reaksiyon nito. He gently brushes his lips against her nape down to her neck and to her shoulder. His grip on her shoulders tightened when the heat sensation rushing through his body. He gave her wet kisses along her shoulder.

My Bastard Ex  (Published Under LIB BARE)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!