MAY HALONG pagkadisgusto sa mukha ng guwardiya nang magpakita ulit si Tina sa entrance ng Club Overnite. Magsasalita pa sana ang malaking lalaki para muling ipagtabuyan siya nang ipakita niya ang hawak na gold card. Biglang nanahimik ang lalaki pagkakuha sa kaniya ng card saka isinuksok sa isang aparato. Napansin ni Tina na may maliit na LED na ilaw na mula pula ay naging green.

Hindi na muling tumingin sa mukha niya ang lalaki maging nang ibalik sa kaniya ulit ang card. Parang maamong tupa pa itong sinabi sa kaniya ang direksiyon patungong opisina ni Mr. Montreal sa ikatlong palapag ng gusali.

Inakyat ni Tina ang hagdan sa itaas kung saan isang espasyo na nagsisilbing reception para sa palapag na iyon ang tumambad sa kaniya. Wala namang taong nagbabantay sa desk kaya tinungo niya ang huling pintuan na sinabi sa kaniya ng guwardiya na naabutan niyang bukas ang pinto.

Nakatalikod si Mr. Montreal sa pagkakaupo sa kaniyang swivel chair paharap sa all-glass walls, na makikita sa labas ang papadilim na langit, mga ilaw sa mga bahay-bahay at iba pang gusali sa paligid.

Nakatatlong katok siya sa pinto bago napansin ni Mr. Montreal ang kaniyang presensiya. Iniikot nito ang upuan paharap sa kaniyang mesa saka tumayo nang makita siyang nasa ilalim ng door frame.

“Cristina, nice to see you again.” Nakangiti nitong sabi. “Please do take a seat.”

Pagkaupo niya sa may harapan nito saka pa lang bumalik sa pagkakaupo si Mr. Montreal. “Finally, some sense got into you. You’re considering the help I can give you, I suppose.”

Umiling siya. “Nagpunta ako dito Mr. Montreal dahil may mga bagay lang akong gustong malaman.”

Sumeryoso ang mukha ng lalaki, the creases in his forehead becoming prominent. “Go ahead.”

“Sino si Estrella Roberts?”

Gulat ang expresyon na puminta sa mukha ni Mr. Alejo sa tanong niya. Nag-isip ito ng matagal na parang tinitimbang ang sasabihin. He rubbed his thumb and forefinger on the graying stubbles on his chin. “Why do you ask?”

“Can you just answer the question?”

“She’s a friend and that’s all the answer I can give to you.”

“Bakit interesado siya sa lupa ng pamilya namin?”

“You seems well informed before walking your way in here, Cristina. Ang sagot ko lang sa tanong mo, marami naman ngayon ang mayayaman na interesado talaga sa mga lupa lalo na’t mismong seaside like yours where it is definitely a good location for a business na malaki ang tinitingnan na return of investment and I think she’s one of them.”

“Tinawag mo akong Estrella kahapon.”

“You’re right. Noong nakatalikod ka pa only because I thought you were Estrella trying to take a look at the property she was interested in buying.”

“I think there’s something more than you’re telling me.”

“I can’t blame you with that but I’m sorry Cristina, that’s the only answer I have. And it’s the truth.”

“Sinabi mo kahapon na hindi ikaw ang kontrabida, ginawa mo lang ang dapat mong gawin para isalba ang lupa namin, what do you exactly mean by that?”

“Compulsive gambler si Romano at nahawa na rin niya pati ang mother mo. Marami na silang utang sa pasugalan at kahit kanino iniaalok nilang collateral ang lupa ninyo kahit nakasanla na ito sa bangko. Kaya imbes na sa iba nila ialok at kapag nakuha ang pera ay takbuhan ako sa mga atraso sa akin, minabuti kong ako na lang ang magpahiram sa kanila ng pera. Kapag malaki ng masyado ang atraso nila, I take the lead on re-negotiating the mortgage with the bank para makuha ko ulit ang pera ko at magkaroon ng sobra para sa kanila. It’s a win-win situation, Cristina. At least dahil sa akin, hindi napapunta sa iba ang lupa ninyo at naabutan mo pa rin hanggang ngayon.”

He was hiding information from her, ramdam iyon ni Tina pero wala naman siyang magawa para piliting magsalita ang lalaki. “Naabutan ko nga pero huli na. I’m already running out of options.”

“You have a lot of options in front of you.”

In front of me? Susmarya, si Mr. Montreal lang naman ang kaharap niya ngayon.

Umiling siya. “Hindi ako nagpunta dito para humingi sa inyo ng tulong Mr. Montreal. I made that clear already.” Tumayo na si Tina, giving him the signal she was finished talking to him already. It’s a waste of her time and effort trying her way up here and talking with the older man.

“Wait, Cristina.” Napataas ang dalawang kamay ni Mr. Montreal sa harapan nito na akmang pipigilan siya. “I know but at least you can listen to what will I say. Nandito ka na rin lang at tatlong araw na lang ang natitira sa iyo. Pagtulog mo ngayong gabi at pagmulat mo kinabukasan, two days na lang. For the next two days you can think of other options but at least you have another option you might consider coming from me.”

Tina admitted Mr. Montreal is making sense. Hearing the two days to go from tomorrow made her breathing deepened. Hindi na siya umupo bagkus humarap na lang siya sa lalaki. “Anong tulong ang maibibigay ninyo sa akin? Hindi naman ako pwedeng maging a-gog-go dancer sa club ninyo because of my age I don’t consider myself fit and not a chance will it happen.”

“Mali ka Cristina. If you’ll just look at yourself through my eyes, with your astounding beauty, you are more than qualified to be a dancer but you’re also right because I also don’t want you to become one of the girl strippers,” sang-ayon ni Mr. Montreal. “Besides, sa kikitain mo bilang dancer, you can never get twenty million in two nights kahit virgin ka pa which I supposed you’re not anymore.”

“So ano ang inaalok ninyo sa akin na tulong?”

Tumingin ito ng diretso sa mukha niya. “I want you to marry me.”

Parang bombang sumabog sa harapan niya ang alok nito. “Nababaliw na ba kayo Mr. Montreal?”

“I’m completely sane Cristina. Be my wife and you can have your land back to you.”

//Fuel my passion to keep me writing with your Votes and Comments on every part...tc 

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!