PAGKATAPOS NG maghapong pagmumunimuni, Tina finally made her decision. Hindi niya pwedeng pabayaang marimata ang kanilang lupa na tanging alaala ng kaniyang yumaong ama. No choice na siya. Naka-ban na siya sa Italy kaya hindi na siya makakabalik sa dating trabaho within the next several years. Wala siyang trabaho, wala siyang bahay at wala siyang pera. Bukas ang huling araw ng palugit at kung hindi siya kikilos, iilitin na ng banko ang kanilang lupa at ilalagay na sa public auction sa makalawa.

Desperate times call for desperate measures. Now that she was given with only two choices which are both evils, all she need to do is to go for the lesser one and that is to marry Raphael.

Tumawag na ang kaibigan sa kaniya na nasa byahe na ito pauwi. Naisip niyang puntahan na lang and soon-to-be-husband niya sa mansion imbes na hintayin pang pumunta sa kaniyang silid.

Madilim na ang paligid nang tahakin niya ang daan papuntang mansion. Kagaya ng sabi sa kaniya ni Lukas, pagpasok niya sa pedestrian gate sa likuran ng mansion separating it from Lopez Coves, bumungad sa kaniya ang hilera ng mga servants and employees quarters sa may kanan niya.

Ganun pa rin ang hitsura ng mansion as far as she can remember. Napipinturahan ng puti at cobblestones ang daan separating the main house from the wide garden. May mga ilaw sa mababang poste na nagsisilbing liwanag sa paligid at sa hardin. May mga spotlights from the bermuda grass angled upwards illuminating all four sides of the mansion. Naglakad siya sa gilid papuntang harapan, the humid evening air making her start to sweat.

Wala pa ang kotse ni Raphael. Malamang nasa biyahe pa rin kaya naisip niyang puntahan sina Lukas at Zandro sa kanilang unit. Hindi naman siguro siya pagkakamalan ni Lukas na kaya siya magpapakita dahil sa alok nitong ‘mainit na kama’ gayong hindi naman iyon ang ipinunta niya. Nakaramdam siya ng excitement sa muling pagkikita nila ni Zandro. Wala pang dose oras mula nang iwanan siya but she felt like an eternity.

Wala pang mga tao sa mga ibang units na nadaanan niya na malamang nasa kani-kaniyang trabaho pa sa Lopez Coves. Malapit na siya sa huling unit nang magsimulang makarinig siya ng mga ingay na lalong lumakas nang makarating siya sa tapat ng pintuan. Hindi lang basta ingay kundi mga daing at halinghing ang naririnig niya na mukhang galing sa babaeng sarap na sarap sa kung anomang kasalukuyang ginagawa.

Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Tina nang imbes na kumatok sa pinto ay lumapit siya sa may nakabukas na bintana at dahan-dahang sumilip. May venetian blinds ang bintana pero nakasara lang ng bahagya at pagsilip niya sa pagitan ng louvers, tumambad sa kaniya ang dalawang pares ng lalaki’t babae na nasa aktong nagtatalik. Puro mga hubo’t hubad.

Susmarya, lumingon siya sa kaniyang kaliwa, pagkatapos sa kanan. Bakit ba biglang nanuyo ang lalamunan niya at parang pagpapawisan siya ng butil-butil?

Nakaharap sa direksiyon niya ang sofa kung saan parehas nakaupo ng nakabuka ang mga hita sina Lukas at Zandro, their dangling dark pink balls touching the soft cushions. Nasa may kaliwa si Lukas habang nakasalampak sa kandungan ang isang babaeng hindi niya kilala, nakatalikod kay Lukas habang animo’y nangangabayo sa pagkakatuhog ng pagkababae sa kahindigan ni Lukas. Nasa kanan naman si Zandro na katulad ding posisyon sa kabiyak namang si Mona. Kapwa nakahawak ang mga lalaki sa beywang ng mga kapareha habang nakatuon naman ang mga kamay ng mga ito sa sofa na ibinabayo ang sarili. Parang mga kinukumbulsiyon sa nararamdamang sarap sa ginagawa.

Tina felt a pain in her gut seeing Zandro making love with his wife Mona. Nagseselos ba siya? Malamang. Pero pinaalalahanan niya ang sariling wala siya sa lugar para magselos. Si Mona ang asawa ni Zandro at hindi siya lalo na ngayong nagdesisyon na rin siyang magpakasal kay Raphael.

Sinabihan niya ang sarili to pull herself away but something inside of her want to stay. She couldn’t look away. Kahit parang kinakalampag na ang dibdib niya sa kaba na baka may makakita sa perversion niyang ginagawa, nanatili siyang nakasilip. Her body responded to the scene happening before her and she can’t deny the heat spreading all over her body as she was quickly becoming aroused watching them.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!