Umisod paurong si Zandro at nang matantiya na tama na ang puwesto, inilapit sa bibig niya ang kanang hinlalaki, marahang humaplos ang dulo paikot sa malambot niyang mga labi.

“Lick my fingers Tina, make the middle as wet as you can,” he commanded that she obediently did, the index and ring fingers included.

Zandro gently placed his slick and wet fingers on top of her cleft, his eyes pinned at her face for any resistance. Napatingin siya sa tatlong daliring iyon habang papabilis ang kaniyang paghinga.

Zandro slowly run those three fingers over her outer labia. Letting the middle finger glide between her labia gently stimulating her clitoris, while the other two fingers glide either side of the labia. The slight pressure from his moist and calloused finger touching her clit that now becomes even more sensitive almost made Tina scream from pleasure.

“Yes?”

Para siyang malalagutan ng hininga. “Ohhh God, yes. Please…”

Nang magsimulang gumalaw ang tatlong daliri nito sa taas-babang direksiyon, ramdam ni Tina and pag-ibabaw ng dugo sa bahaging kinakanti ni Zandro. His movements generating a delicious, tingling sensation that made her even more wet although she felt a bit relax as Zandro’s touch remains gentle and at a constant pace, feeling the tightness in her shoulders relaxed.

Zandro’s left fingers pressed gently above her cleft. Turning his three fingers to face upwards, he gently slide the middle finger inside her vagina, then slowly he pulled back out and pushed back in, gradually building up speed to a moderate, steady rhythm.

“Ohhh… shit…”

“Love that T?”

“That feels incredible,” pahalinghing niyang tugon.

“Want another one?”

Susmarya! Kanina sa kotse naiisip pa lang niya niya ito pero ngayon heto na. Payag si Tina kahit hanggang tatlo para ma-stretch siya bago pasukin ni Zandro pero sa laki ng mga daliri nito, huwag naman sanang apat, please!

“I want more Z,” paanas niyang sabi na napagaya na rin kay Raphael sa pagtawag sa Zandro.

Zandro added another finger, so that two fingers are sliding in and out stretching her heated flesh. Nang makipit niya ng bahagya ang mga hita sa hindi mapigilang sarap, Zandro told her, “Open up wide for me T, I want to taste you.”

Gusto ko rin iyon, bulong ng isip niya. Ibinuka niya ng husay ang kaniyang mga hita. Habang nasa loob pa rin ang dalawang daliri ni Zandro, yumuko ito at inilapit ang bibig sa kaniyang hiyas.

Tina saw his tongue starting to lick, press, and explore her outer labia. Teasing her to death by lightly brushing over her clitoris a few times making her arched her hips instantly feeling the desperation for his touch, for contact where she wanted him most. 

Nag-angat si Zandro ng tingin. “Gusto mo ang ganito,” hindi patanong ang himig kundi isang pahayag ng isang katotohanan.

Susmarya, bakit kailangan pa niyang i-voiced out? Hindi pa ba obvious na halos mamilipit na ako sa ginagawa niya?

“Oo Z, gustong-gusto ko.”

“Then keep your legs open T, spread them as far as you can,” he commanded which she helplessly obey opening more into a wide V.

Yumuko ito ulit saka muling dinilaan ng marahan ang kaniyang perlas. Alternating between small licks and large ones the sweet sensation is setting her body almost on fire.

Hinila palabas ni Zandro ang dalawang daliri at tanging hinlalaki na lang ang ipinasok pagbalik. Tina felt his finger hook back toward her pubic bone rubbing her G-spot prostate gland gently in small circles swirling delicious lines across her core.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!