MALAWAK AT MAGANDA ang Reception Hall ng Luxury Hotel ng Lopez Covez. May kung ilang sets ng waiting couch sa paligid at mga flat screen TV sa bawat dingding na nagpapalabas ng cable news. Dahil umaga na, mangilan-ngilang pin lights ang nakasindi na nag-rereflect ang liwanag sa granite tiles na sa sobrang kintab, sinasalamin na pati ang reflection ng buong kisame na artistically designed. Amoy lemon and potpourri ang paligid na nakakapagpa-relax ng isip.

Na-conscious ng kaunti si Tina sa pagtunog ng takong ng kaniyang sapatos habang naglalakad patungong Reception Desk. Nasa tabi niya si Zandro na hila ang de-gulong niyang maleta. Hindi nakalampas sa paningin niya ang mga matang ibinabato kay Zandro ng mga nadaanan nilang grupo ng mga kababaihang nakakumpol sa mga sofa. Nakaramdam si Tina ng pagka-proud sa sarili at siya ang kasama ni Zandro imbes na sila.

Nakangiti ang babaeng Receptionist nang makita si Zandro, all eyes itong bumati. ”Good Morning Z.”

“Morning Cheska,” ganting-bati naman ni Zandro sa unipormadong babae na sinadyang mag-chest out para ipakita ang malaking dibdib at ngumiti nang nang-aakit. Nakapuyod ang buhok at may mga strands na sinadyang hinatak pababa pangkiliti sa leeg.

Naisip ni Tina na kung ganito ang mga Receptionist na iba ang inaatupag imbes na customer, malamang marami ang magre-rate sa luxury hotel ng Lopez Coves ng Poor. Alam ni Tina na wala siya sa position para makaramdam ng pagkadismaya pero nang ituon ni Zandro ang mga siko sa counter and gives all his attention to the woman and starts flirting, she wanted to scream. Iyon ang gustong gawin ng utak niya.

“Tina, is that you?”

Hindi lang naman pala si Cheska ang naka-focus ang full atensiyon kay Zandro dahil maging siya, naging aware na hindi lang silang tatlo ang tao sa paligid nang marinig ang boses ng nagsalita.

Tina turned her gazed towards the man on Cheska’s right side in front of the thin computer screen and found those piercing blue eyes, lighter than Zandro’s, staring at her. Straight and thick eyebrows, greek pointed nose, slightly thin red lips and a day or two of stubbles along his jawline. Hati sa gitna ang lampas balikat na wavy light brown hair na tumakip na sa tenga ang bangs sa kahabaan.

“Luke?”

Tumayo si Lukas saka lumabas sa swing door sa sulok ng counter at lumapit sa kaniya. Kagaya ni Zandro, ang laki na rin ng ipinagbago ni Lukas. Mula sa skinny lad na naaalala niya, nag-transform ang kababata into a hot and jaw-dropping hunk. Tingin niya kasin-tangkad ni Zandro, nakasuot ng white polo shirt, bukas ang tatlong butones on top, black creased slacks na medyo hapit, the fabric clinging into his leg muscles as he walked towards her. Prominente sa good looks nito at sa aura ang pagiging half Italian, half pinoy.

“Kumusta?” abot-tainga ang ngiti nito at bago pa nakasagot si Tina, Lukas wrapped her lithe body in his arms. Napaangat ang takong ng kaniyang sapatos as Lukas straightened a bit.

Tina felt the strength of his muscles like a crushing force, making her body pliant against his muscled chest. She smelled his manly perfume at his neck as she dig her chin above his left shoulder.

Then, Lukas pulled away, kissing her on the lips na ikinagulat niya. The connection of their lips induced the flashing of memories inside her brain about her and Lukas sharing the same kiss that night in the beach fifteen years ago with Zandro nibbling the lobe of her ear.

“I’m okay,” sa bibig na siya ni Lukas nagsalita as their lips parted slowly and the man increased the distance between them. “That’s the hottest welcome gesture I have ever had.”

Ngumiti si Lukas. “You like it?” Nang hindi siya sumagot saka bumaling kay Zandro. “So, siya pala ang sinundo mo?” Tumango si Zandro. “At hindi mo ba talaga alam or itinago mo lang sa akin dahil alam mong sasama ako kung alam ko?” Lukas asked teasingly.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!