“I ALREADY made an appointment for you sa Manager ng banko. Alas-dos ng hapon ang ibinigay ng kaibigan ko,” iyon ang impormasyong sinabi ni Raphael kay Tina kahapon nang tawagan niya ang kaibigan para magpatulong na makausap niya ang Banko. Ayaw sana niya talagang abalahin pa si Raphael pero paubos na ang oras niya at kailangan na niyang magmadali.

Tatlong araw na lang ang natitira bago marimata ang kanilang lupa kaya naman talumpung minuto bago mag-ala-una ng hapon, naghihintay na si Tina sa loob ng banko para sa takdang oras. Na-rehearse na niya ulit ang lahat ng itatanong at sasabihin nang abisuhan siya ng isang kawani ng bangko na pwede na siyang pumasok sa Manager’s Office.

She was astoundingly beautiful in her floral dress, a sleeveless, V-necked creation that flowed over her curves to just below her knees that is evident as several men waiting for their turns to be called by the bank tellers shot glances towards her. She walked her way to the room located on one corner of the establishment with glass door and the walls are translucent from a couple of feet from the floor until a height of five feet. She pushed open the swinging door and her nostrils was filled with the scent of lemon and lavender from the inside air. Closing the door gently behind her, Tina smiled as she faced the Bank’s Manager seated in his dark mahogany varnished desk, a thin LCD monitor and keyboard on her right and pile of folder, fancy knickknacks on the other side.

Keeping her shoulders back, chest out and chin high, Tina managed to say her greetings. “Good afternoon,” pinasigla niya ang tinig and tried to relaxed her muscles.

“Miss Cristina Mendoza,” ganting-bati sa kaniya ng lalaking Manager na sa tantiya niya’y nasa late thirties ang edad, clean-cut na buhok. Matangkad ang lalaki nang tumayo. Guwapo sa suot nitong cream long sleeves and tie at brown slacks. Kabaligtaran sa ini-ecpect ni Tina na medyo matanda, malaki ang tiyan at malapit ng mapanot. Paglapit niya, nakipag-kamay sa kaniya. “I’m Wilson Sierra. Please have a seat,” iminuwestra ang upuan sa harapan ng mesa.

Tina seated herself, keeping her back straight, crossing her right leg over the left and straightened the lower portion of her floral dress before putting her hand bag on top of her lap. “Nagpunta ako dito Mr. Sierra para alamin ang tungkol sa lupa naming matagal ng nakasanla sa bangkong ito.”

Tumnago ang lalaki ang gave his charming smile to her. “Yes, I was informed about that yesterday and was reminded again this morning.” Kinuha nito ang isang folder mula sa mga nakapatong na iba pa sa kaniyang mesa saka binuksan. “How can I help you Ma’am?”

“Gusto ko sanang humingi ng additional extension sa palugit. Kadadating ko lang kasi galing sa ibang bansa, and this came as a surprise to me.” She prayed he would answer positively.

Tumingin ulit ito sa papel na nasa folder, flipping the pages before looking at her. “Naiintindihan ng bangko ang kalagayan ninyo. But you see, Miss Mendoza, lampas na kayo sa 90 days na palugit na ibinigay ng banko. Sa katunayan ang tumatakbong araw ngayon ay ang ekstrang palugit na lang bago magsimula ang public sale ng inyong property.”

Tina felt her hopes begin to melt. “Hindi ba pwedeng magpaunang bayad ako kahit iyong last three months with penalties and interest?” Hindi siya sigurado kung saan niya kukunin ang pera, ang nasa isip lang niya ang magkaroon ng options. Kung three months payment siguro matutulungan na siya ni Raphael. “Then to follow na lang iyong remaining balance.”

Umiling si Mr. Sierra. “Pumalya kasi kayo sa pagbayad ng monthly amortization at dahil sa tinatawag na accelaration clause na nakalagay sa kontrata na nakapirma kayo regardless kung naintindihan ninyo o hindi, idineklara ng bangko na due and demandable ang buong utang at kasamang sisingilin ang natitirang taon ng pagkakasanla ng lupa until maturity. Kaya ganoon kalaki ang sinisingil sa inyo ng banko and it was unfortunate na hindi na maaring pagbigyan ang kahilingan ninyo.”

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!