Kadalasan ang mga babaeng pressured, tensiyonado at maraming problemang iniisip sa buhay ay hindi basta-basta maa-attract sa lalaki, the more mag-isip tungkol sa makamundong bagay at mukhang si Tina ang exemption sa mga babaeng nabanggit dahil ngayong nasa loob na sila ng kotse ni Zandro at sa kabila ng lamig na hangin na inilalabas ng aircon na itinodo ni Zandro probably with the same reason as hers, ayaw humupa ang init na ramdam niya na nagpapula kaniyang mga balikat at leeg.

Susmarya! She was nervous as hell. Zandro managed to do what no other man had done in years to her. She is still at a safer distance away from his body but the heat coming from his, radiates through her. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana, sa mga nadadaanan nilang commercial establishments na karamihan sarado na maliban sa mga convenience store at 24/7 na kainan.

Saka lang napansin na Tina na mahaba na ang nalalakbay nila pero wala pa rin ang gustong bumasag sa katahimikan. For old time’s sake speak up! Sigaw iyon ng isang bahagi ng utak niya.

Nilakasan niya ang loob nang huminto ang kotse sa traffic light sa sumunod na intersection kahit wala namang ibang sasakyan pahalang sa daan. Mukhang nakaugalian na ni Zandro ang sumunod sa batas trapiko which is a good thing. She would feel safe traveling with him as her driver or even more than that.

Sa poste ng sodium-vapor street lamp sa gitna ng highway na tumatagos ang liwanag sa loob ng kotse, unang napatingin si Tina sa mga bilugan at malalaking daliri ni Zandro na nakahawak sa steering wheel. Ang pakay niya ay simulan ang usapan kaya gusto niyang murahin ang sarili nang bigla na lang mag-imagine kung ano ang pakiramdam ng mga daliring iyon kapag humawi sa mga pisngi niya sa baba at pumasok sa pintuan doon. Isang daliri sa umpisa hanggang maging dalawa. Kung tatlo kayanin pa kaya niya? Susmarya huwag naman gawing apat!

Umiling siya ng bahagya para walisin ang duming naipon sa isip. Gumapang ang mata niya sa mga maskuladong braso nito na may mga pinong balahibong kulay blond at sa nakahapit na manggas ng suot na tshirt na itinupi ng dalawa pataas. Hindi na naman niya napigilan ang malikot niyang utak na isipin kung ano ang pakiramdam if those strong arms will enveloped her and crush her supple body against his rippled torso.

Pag-akyat pa lalo ng mata niya sa mukha nito at makuha ang atensiyon niya ng facial hairs na kulay blond din, naisip na naman ni Tina na kailangang mag-ahit ni Zandro at ang mga ganoong balbas at bigote lalo na kung matigas ay maaaring makapagdulot ng rashes kapag dumikit sa maselang bahagi ng katawan.

“You’re staring,” sabi ni Zandro na bumaling ng tingin sa kaniya at halos lumundag ang puso ni Tina palabas ng kaniyang rib cage. “But don’t worry, I like it as much as you do.”

Pati mga pisngi niya namula na rin kagaya ng sa balikat at leeg. What the hell is she doing? Ito na ba ang epekto ng tatlong taong pagkatigang at puro mga laruan lang ang kinagiliwan? Susmarya, may-asawang tao si Zandro, iyon ang dapat niyang isipin. Oo nga’t nagkarelasyon siya sa lalaking may-asawa noong babago pa lang siya sa Italy, iyon ay dahil hindi niya alam na pamilyado ang lalaki. She paused to ask herself if ever she knew, would she still go for it? Honestly she don”t know.

“I’m sorry,” Tina said apologetically just to fill in the gaps between them. “You just took me by surprise. I mean how you changed.”

“Same here,” tugon ni Zandro moistening his lips that made her stare again at his sensual mouth.

Ganoon pa rin kaya kalambot ang mga labi ni Zandro kagaya ng huling lumapat sa kaniyang mga labi nang gabing nasa dagat sila?

Gusto niyang itanong ang lahat ng nangyari kay Zandro sa mga nagdaang panahon pero hindi niya alam kung paano simulan. Isa pa, malaman man niya may magbabago ba sa sitwasyon?

“Kumusta naman si Lukas?”

Pinaandar ni Zandro ang sasakyan sa pagpalit ng kulay berde ng traffic light pero binagalan ang takbo saka tumingin sa kaniya. “Okay naman. At this time, he’s probably sleeping with the company of Mona and another girl in our bed.”

Namilog ang mga mata ni Tina. Tama ba ang narinig niya? Lukas with Mona and another girl in their bed? Sa tagal na panahon niyang nawala mukhang kagaya na rin ng nakita niya sa Italy dito sa Pilipinas. Baka uso na rin ang wife sharing, swinging at swapping na ilang beses na rin niyang nakitang nangyari tuwing nagho-host ng ganoong klase ng party ang kaniyang mga amo para sa mga circle of friends ng mga ito both gay and straight couples.

“Tanda mo pa ba si Mona?”

Tumango siya. Paano ba niya malilimutan ang babaeng naging dahilan ng pag-iyak niya for some time hanggang tuluyan na siyang naka-move on?

Nang magkaroon ng tension sa Syria at namimintong humantong ito sa giyera, naisip na ni Tina noon ang umuwi for personal safety. Iyon na ang sinabi niyang desisyon sa kaniyang pamilya na biglang nabago nang balitaan siya ng kaniyang ina na nagpakasal na si Zandro kay Mona. Kaya nang alukin siya noong dating amo na sumama sa Italy hindi na siya nagdalawang isip pa. Nawala na sa options niya ang umuwi at harapin si Zandro.

“So you’re still doing it?”

“Doing what?” Zandro gave her a crooked smile then he understood what she’s trying to ask. “You mean sharing of women?”

Tumango si Tina at nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Suddenly she prayed Zandro will answer positively which he did.

“Yes,” walang kagatol-gatol na tugon ni Zandro

“So, okay lang kay Mona iyon?” may bahid pagtataka ang boses niya.

Natigilan si Zandro na parang saglit na nag-isip bago nagsalita. “I don’t see any reason why it’s not.”

“At okay din lang sa iyo?”

“Oo naman.”

Makabagong babae na nga siguro si Mona. Katulad ng mga babaeng dumadalo sa party na natutuwang pinapanood ang asawang may katalik na iba. Kung siya siguro at kasal sila ni Zandro, she doubt kung kakayanin ang ganoong setup. Pwede pa kung wala pang commitment, hindi pa kasal, wala pang sabihan ng ‘I Love Yous’ and just for the pleasure and to experience the fun of it, kahit threesome o group sex okay lang sa kaniya na naging laman na rin ng pantasya niya ang tungkol sa ganoon all these years.

Kung okay kay Mona ang ganoong setup, matatawag pa kayang pangangalunya halimbawang pumatol siya kay Zandro na may basbas naman ng asawa nito? Gaya rin lang ng nangyayari ngayon kina Lukas at Mona na may go signal ni Zandro. Maybe not because it’s a consensus sexual escapade and even before, she knew her two straight friends are living an alternative sexual lifestyle.

“I can see you’re interested. You can join us anytime,” parang normal lang kay Zandro ang pagkakasabi sa kaniya pero halos malaglag na si Tina sa pagkakaupo. “it will be fun.”

Susmarya! Did he just invited her to grant her fantasy? Nababasa ba ni Zandro ang nasa isip niya?

Ang gusto lang naman ni Tina simula ng lumabas ng airport ay ang makarating sa condo ni Rapahel at tanungin ang kaibigan sa mga gusto niyang malaman, but surprisingly her train of thoughts is being clouded by the unexpected presence of Zandro and the response of her body to his is freaking scary.

Nang hindi siya makapagsalita, bumalik na sa normal na takbo ang sasakyan. Without looking at her, she heard Zandro say, “You’re tired Tina, so I am not expecting an answer from you at the moment. But I’m sure you’ll love it. We’ll let you experience what you wanted and we can even continue from where we stop that night at the beach fifteen years ago.”

//Fuel my passion to keep me writing with your Votes and Comments on every part...tc 

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!